Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Współpraca z uczelniami

LAB-EL - przyrządy meteorologiczne, regulatory i sterowniki

Współpraca z uczelniami

 

A. Łobzowski, W. Szkolnikowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j. -

artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 2/2009

 

Ulotka LAB-EL regulacja, automatyka, pomiary

Firma LAB-EL gości na łamach pisma Pomiar od pierwszego jego numeru, prezentując obszerną ofertę swoich produktów i usług, przedstawiając swoje doświadczenia z dziedziny metrologii zdobyte dzięki doskonaleniu swojego akredytowanego przez PCA laboratorium, dzieląc się wiedzą na tematy będące w zakresie jej zainteresowań. Uczestnictwo firmy we wszystkich konferencjach organizowanych przez Wydawnictwo Wagtech, targach Automaticon i innych imprezach o charakterze naukowo-technicznym, świadczy również o jej zainteresowaniu tym, co nowego dzieje się w branży metrologicznej. Laboratorium należy do klubu laboratoriów wzorcujących i badawczych POLLAB, gdzie bierze udział w sesjach naukowych dotyczących problemów metrologicznych, a firma LAB-EL jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR).  Obaj autorzy tego artykułu mają bogate doświadczenie dydaktyczne, co stwarza uzasadnienie zainteresowaniem firmy, współpracą z wyższymi uczelniami. Współpraca ta dotyczy udziału firmy LAB-EL w pracach naukowo-badawczych, realizowanych przez uczelnie, współuczestnictwa w realizacji prac dyplomowych czy też prowadzeniu praktyk studenckich. Spośród wyższych uczelni, z którymi współpraca przebiega najlepiej można wymienić: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Inżynierii Produkcji (SGGW), Politechnikę Warszawską – Wydziały Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Samochodów i Maszyn Roboczych, a ostatnio Wydział Inżynierii Środowiska. Kilka uczelni posiada na swoim wyposażeniu aparaturę produkcji firmy LAB-EL, stanowiącą wyposażenie stanowisk dydaktycznych
w laboratoriach, są to: Politechnika Gdańska, Akademia Rolnicza w Lublinie. Spośród prac realizowanych dla wyższych uczelni można wymienić kilka nowatorskich rozwiązań, które powstały dla potrzeb naukowo-dydaktycznych w oparciu o ścisłą współpracę pracowników uczelni ze specjalistami firmy LAB-EL. Kilka takich przedsięwzięć zrealizowano na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW:

  • stacja pyranometryczna – system pomiaru i rejestracji parametrów promieniowania słonecznego, wiatru oraz temperatury i wilgotności. Pomiary energii promieniowania słonecznego realizowane są za pomocą czujników CM-11 firmy Kipp &Sonnen, które umieszczone są na obrotnicach sterowanych przez sterownik LB-600, na podstawie opracowanego w firmie LAB-EL algorytmu „nadążania za słońcem” realizowanego na podstawie obliczania położenia słońca w funkcji pory roku, dnia i aktualnego czasu. Dane zbierane i obrabiane są przez program LBX, który jest również oprogramowaniem opracowanym w firmie;
  • stacja meteorologiczna z radiową transmisją danych (z przyrządami meteorologicznymi) zlokalizowana w gospodarstwie doświadczalnym SGGW w Żelaznej k/Skierniewic;
  • sterowanie piecem suszarniczym wykorzystywanym w celach dydaktycznych (suszenie owoców, warzyw, drewna, itp.);
  • poza ww. trzy stanowiska laboratoryjne wyposażone są w regulatory-sterowniki LB-600;
  • opracowanie regulatora LB-474, którego głównym przeznaczeniem ma być sterowanie procesem suszenia drewna. Ten przyrząd został opracowany na podstawie danych otrzymanych od doc. L. Glijera z SGGW, który jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie.

W pozostałych, wymienionych wcześniej Wydziałach wyższych uczelni, zastosowane są głównie sterowniki LB-600 w oparciu, o które realizowane są prace inżynierskie i magisterskie, konsultowane przez LAB-EL. Prace te dotyczą głównie bardzo specjalistycznych algorytmów sterowania i regulacji (Fuzzy logic, predykcja, autotuning, itd.) Prace, za zgodą ich autorów oraz uczelni publikowane są na stronie internetowej http://www.label.pl/po/prace_dyplomowe.html
Dużym tematem jaki firma realizuje, jest opracowanie i/lub udoskonalenie algorytmów sterowania procesami w szklarniach i pieczarkarniach. W bieżącym roku akademickim będą realizowane dwie takie prace.
Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52”), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN.
Firma LAB-EL ma zapalone zielone światło dla współpracy z Wyższymi uczelniami, oczekując również odwzajemnienia w postaci inspiracji nowymi pomysłami, których wspólna realizacja może przynieść, a nawet można stwierdzić, przyniesie obustronne korzyści.

Stacja meteo w terenie. Pracownicy LAB-EL i SGGW przy budoie stacji.
Pracownicy LAB-EL i SGGW przy wspólnie
budowanej radiowej
stacji meteorologicznej
w Żelaznej k/Skierniewic
Stacja meteo na SGGW, czujniki meteorologiczne LAB-EL
Stacja pyranometryczna sterowana wg
wspólnie opracowanej
koncepcji
„obrotu za słońcem” dla WIP SGGW.
 
 
 
 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej http://www.label.pl, gdzie oprócz omówienia poszczególnych przyrządów można znaleźć ciekawe informacje aplikacyjne, wymagania jakie muszą spełniać systemy monitoringu, certyfikaty posiadane przez firmę, cennik wyrobów i usług, itp. A tych wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć nasze wyroby i porozmawiać ze specjalistami zapraszamy do siedziby firmy oraz do odwiedzenia naszego stoiska na kolejnych Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON w Warszawskim Centrum EXPO XXI  przy ul. Prądzyńskiego 12/14.