www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Precyzyjny termometr -200...+850°C z rozdzielczością do 0,001°C - LB-499-PT

Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-499-PT

Przeznaczenie precyzyjnego termometru

LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru umożliwiającego pomiar temperatur w zakresie -200...+850°C przy  rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C.

Moduł może być wbudowany do następujących urządzeń:

 • LB-480 - uniwersalny rejestrator danych.
 • LB-490 - rejestrator danych / stacja meteo.

Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy Pt-100 lub  Pt-1000 (2 opcje do wyboru). Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar-van Dusena zgodnie z obowiązująca normą PN-EN 60751: Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.

Dla ułatwienia obsługi i uniknięcia pomyłek, przy wymianie egzemplarza sondy z rezystorem termometrycznym dołączonego do modułu precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, moduł odczytuje współczynniki kalibracyjne z pamięci nieulotnej znajdującej się wewnątrz wtyku sondy pomiarowej.

Kalibracja moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT polega na wywzorcowaniu jego układu pomiarowego znanym precyzyjnym rezystorem wzorcowym (np. 100,000 Ω) oraz na wpisaniu współczynników  kalibracji czujnika podanych przez producenta lub zmierzonych w laboratorium wzorcującym. Dla przypadku kalibracji standardowej współczynniki wynoszą:

 • R0 = 100,000 Ω
 • A  = 3,908 x 10^-3
 • B  = -5,775 x 10^-7
 • C  = -4,183 x 10^-12

Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje złącze żeńskie DB-9 do dołączenia czteroprzewodowo zewnętrznego czujnika oraz do dołączenia EEPROM-u z danymi kalibracyjnymi czujnika. Wszystkie wejścia są zabezpieczone przed przeciążeniami, jednak nie zwalnia to z konieczności przestrzegania zasad ochrony ESD.

W rejestratorze danych LB-480 można zainstalować jednocześnie od 1 do 3 modułów precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, tworząc w ten sposób 1, 2 albo 3 kanałowy precyzyjny termometr.

W pamięci LB-480 i LB-490 mogą są rejestrowane wyniki zmierzonej rezystancji i wyliczonej temperatury maksymalnie z częstotliwością 1 sps. Wyniki mogą być uśredniane w okresie od 1 do 10 sekund. Wyniki pomiarów mogą być wysyłane z termometru do zewnętrznych systemów z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów dostępnych w rejestratorze LB-480 (Ethernet, USB, GSM). Termometr współpracuje z programem SCADA LBX, który zapewnia archiwizację, wizualizacje i sygnalizacje przekroczenia zadanych wartości wyników pomiarów.

Zastosowania praktyczne precyzyjnego termometru

Zastosowania moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT obejmują:

 • laboratoryjne pomiary temperatury,
 • wzorcowanie termometrów,
 • kontrola działania termostatów,
 • układy automatyki i zdalnych pomiarów.

Dane techniczne precyzyjnego termometru


Rozdzielczość pomiaru temperatury Tryb 1:  0,001°C, szum <±1 mK
Tryb 2:  0,01°C, szum <±3 mK
Zakres mierzonych temperatur -200°C … +850°C,
zależne od specyfikacji użytej sondy
Zakres mierzonych rezystancji 0,000Ω… 1000,000Ω
0,00Ω … 10000,00Ω*
Niepewność pomiaru temperatury ≤0,02°C w zakresie 0°C … 100°C,
±0,0004*(T-50°C) poza (ze skalibrowaną sondą
Prąd pomiarowy 1 mA ±3 % dla czujników Pt-100
0,1 mA ±3 % dla czujników Pt-1000*
Złącze wejściowe
DB9F
Moc pobierana 0,6 W (maksymalnie)
Zakres temperatur przechowywanie: -10°C ... +60°C
użytkowanie: 10°C ... 40°C, bez kondensacji

Uwagi:
* Wybór sondy Pt-100 lub Pt-1000 jest możliwy na etapie montażu płytki drukowanej. Ze względu na lepszą stabilność długoterminową zalecany jest typ Pt-100.


Ocena produktu
LB-499-PT
LB-499-PT jest precyzyjnym jednokanałowym termometrem mierzącym w zakresie -200...+850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •