www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Pirometr przemysłowy LB-520TI
Rejestrator temperatury


 • funkcje: pirometr, rejestrator (termograf)
 • pomiar: bezkontaktowy pomiar temperatury
 • mały, wytrzymały przyrząd
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • klasa odporności obudowy IP30
 • długowieczne zasilanie bateryjne
 • bezprzewodowa łączność z komputerem
 • opcjonalnie wyniki pomiaru przedstawiane w postaci:
  • wykresu w funkcji czasu
  • histogramu w funkcji temperatury
  • czasu przekroczenia wartości alarmowych
Pirometr przemysłowy LB-520TI

Opis

Pirometr LB-520TI jest miniaturowym bezkontaktowym rejestratorem temperatury wykorzystującym czujnik pirometryczny. Pirometr jest zasilany z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Wynik pomiaru prezentowany jest na dużym czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Czujnik pirometryczny umieszczony jest w tylnej części obudowy przyrządu (przeciwległej do wyświetlacza LCD). Przyrząd może być wyposażony w czujnik pirometryczny o szerokości pola widzenia 10 ° lub 90 °. Szeokość pola widzenia (Field Of View) pirometru wyrażona jest jako kąt padania promieniowania dla którego czułość spada do 50 % w stosunku do maksymalnej czułości osiąganej dla źróda promieniowania znajdującego się w osi czujnika.

LB-521 USB
Czytnik LB-521 USB

Ten rejestrator temperatury wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 20 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Możliwe jest zapisywanie w pamięci w 2 trybach : "do zapełnienia" (po zapełnieniu pamięci rejestracja jest zatrzymywana) i "z nadpisywaniem" (po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy). Rejestrator umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury, przekroczenie których podczas sesji rejestracyjnej jest sygnalizowane na wyświetlaczu jak również możliwa jest rejestracja przedziałów czasu w którym progi te były przekroczone.

Pirometr LB-520TI jest urządzeniem bezprzewodowym i w pełni autonomicznym (w trakcie rejestracji nie wymaga komputera). Zaprogramowanie rejestratora (np. ustawienie odstępu rejestracji, sposobu rozpoczęcia rejestracji)  a następnie odczyt oraz prezentacja i wydruk zapisanych danych odbywa się za pomocą komputera z zainstalowanym programem logger i z dołączonym do portu USB czytnikiem LB-521. Transmisja danych pomiędzy rejestratorem LB-520 a czytnikiem LB-521 USB dołączonym do komputera odbywa się bezprzewodowo wykorzystując łącze optyczne na podczerwień.

Zastosowanie pirometru

Pirometryczny pomiar temperatury znajduje zastosowanie wszedzie tam gdzie użycie klasycznego kontaktowego pomiaru jest trudne lub niemożliwe. Przykładowe obszary zastosowań :

 • poruszające się obiekty np. elementy maszyn, urządzeń
 • obiekty znajdujące się pod wysokim napięciem
 • obiekty wymagające sterylności np. żywność, leki
 • obiekty zawierające żrące lub niebezpieczne substancje
 • obiekty o dużej powierzchni
 • unikatowa obiekty szczególnie chonione np. dzieła sztuki, zabytki (bezkontaktowy pomiar nie niszczy badanych obiektów)
 • obiekty o małej pojemności cieplnej (bezkontaktowy pomiar nie zaburza temperatury obiektu)
 • w połączeniu z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza, ostrzeganie o możliwości wykraplania się pary wodnej na badanym obiekcie np. 'zimne ściany'
 • obiekty o dynamicznych zmianach temperatury (metoda pirometryczna nie wprowadza opóźnienia spowodowanego pojemnością cieplną czujnika)

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru
Temperatura obiektu -70...380 °C
Temperatura otoczenia -30...80 °C
 
Niepewność pomiaru °C
Temperatura
obiektu  °C
240..380 +/- 4 +/- 4 +/- 4 +/- 4
180..240 +/- 4 +/- 3 +/- 3 +/- 3
120..180 +/- 4 +/- 3 +/- 2 +/- 2
60..120 +/- 3 +/- 2 +/- 1 +/- 1
0..60 +/- 2 +/- 1 +/- 0,5 +/- 1
-40..0 +/- 3 +/- 1 +/- 1 +/- 2
-70..0 +/- 3 +/- 3 +/- 2 +/- 3
  -30..-20 -20..0    0..50  50..80 
Temperatura otoczenia °C
 
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
Pamięć pomiarów
Pojemność pamięci 32256 rekordów data, temperatura
Zasilanie
Źródło zasilania 3,6V / 2,1 Ah bateria litowa
Czas pracy z baterii 5 / 10 lat okres rejestracji 1 minuta / 1 godzina
Dane mechaniczne
Wymiary zewnętrzne 110 x 65 x 28 mm wymiary bez wieszaka
Materiał Tworzywo sztuczne Polimas, ABS
Stopień ochrony obudowy IP 30
Rozszerzenia
10 Szerokość pola widzenia 10 °
90 Szerokość pola widzenia 90 °
PIR-chaka PIR-chaka_10 PIR-chka_90
1. Charakterystayka definiująca szerokość pola widzenia (Field Of View - FOV),
2. Charakterystyka dla czujnika o FOV 10°,
3. Charakterystyka dla czujnika o FOV 90°.

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-520TI10 - czujnik pirometryczny o szerokości pola widzenia 10 °
 • LB-520TI90 - czujnik pirometryczny o szerokości pola widzenia 90 °

Inne pirometry

 • LB-522TI - bateryjny pirometr
 • LB-525TI - bateryjny pirometr rejestrator z interfejsem radiowym
 • LB-710AI - pirometr z interfejsem S300 (podstawowy interfejs w sytemach LAB-EL)
 • FLUKE 62 MINI - pirometr ręczny

Inne wersje lb-520

 • LB-520 - rejestrator (logger) temperatury i wilgotności powietrza
 • LB-520T - rejestrator (logger) temperatury powietrza lub innego medium.

Wyposażenie opcjonalne

LB-520 + LB-529
LB-529 Uniwersalny uchwyt
z zamknięciem do moco-
wania rejestratora LB-520
(zabezpieczenie przed kra-
dzieżą)
LB-520 + LB-528
LB-528 Podstawka do
postawienia rejestra-
tora LB-520 na stole
See also
Zobacz również
Pirometr LB-522TI Pirometr LB-522TI
Pirometr stacjonarny do pomiaru temperatury metodą bezkontaktową z wyświetlaczem, oprogramowanie, wykresy. Pirometry, rejestratory temperatury, serwis
Pirometr LB-525TI Pirometr LB-525TI
LB-525TI służy do pomiaru i rejestracji temperatury metodą bezkontaktową (pirometryczną). Zmierzone dane prezentowane są na wyświetlaczu LCD
Pirometr LB-710AI Pirometr LB-710AI
Termometr bezdotykowy LB-710AI to solidny i precyzyjny pirometr z wyświetlaczem. Zapewniamy serwis, instalację. Pirometry i rejestratory temperatury.
Pirometr Fluke 62 Max Pirometr Fluke 62 Max
Pirometr Fluke 62 Mini jest przyrządem do bezkontaktowego pomiaru temperatury obiektów ruchomych, niedostępnych lub niebezpiecznych w dotyku. Charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym.
Ocena produktu
Ten pirometr to solidny termometr z rejestracją do pomiaru temperatury metodą bezkontaktową. Rejestrator temperatury do zastosowań profesjonalnych.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •