Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Pirometry przemysłowe » Pirometr LB-525TI

Bezprzewodowy pirometr / termograf / minirejestrator temperatury LB-525TI

 • bezprzewodowa łączność radiowa w ogólnodostępnym paśmie 433 MHz
 • własny standard EL-WAVE
 • funkcja przekaźnika sygnału radiowego, zwiększenie zasięgu
 • możliwość tworzenia prostych i rozbudowanych (wykorzystujących sieć Ethernet) systemów kontroli klimatu
 • współpraca z uniwersalnym oprogramowaniem lbx 
 • funkcje: pirometr, rejestrator (termograf)
 • pomiar: bezkontaktowy pomiar temperatury
 • mały, wytrzymały przyrząd
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • klasa odporności obudowy IP30
 • zasilanie bateryjne lub zewnętrzne
LB-525
LB-525 został zastąpiony przez bezprzewodowy pirometr LB-525ATI

Opis

LB-526
Interfejs
LB-526
lb487radio
Konwerter LB-487

Pirometr LB-525TI jest rejestratorem temperatury wyposażony w czujnik pirometryczny. Jest zasilany z wewnętrznej baterii lub opcjonalnie z zewnętrznego zasilacza sieciowego lub zewnetrznej długowiecznej baterii LB-527. Wynik pomiaru prezentowany jest na dużym czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Czujnik pirometryczny unmieszczony jest w tylnej części obudowy (przeciwległa scianka obudowy w względem wyświetlacza LCD). Przyrząd może być wyposażony w czujnik pirometryczny o szerokości pola widzenia 10 ° lub 90 °. Szeokość pola widzenia (Field Of View) wyrażona jest jako kąt padania promieniowania dla którego czułość spada do 50 % w stosunku do maksymalnej czułości osiąganej dla źróda promieniowania znajdującego się w osi czujnika.

Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 18 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy. Rejestrator umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury, przekroczenie których jest sygnalizowane na wyświetlaczu.

LB-525TI jest urządzeniem bezprzewodowym i w pełni autonomicznym (w trakcie rejestracji nie wymaga komputera). Komunikacja z urządzeniem odbywa się drogą radiową w ogólnodostępnym paśmie 433 MHz. Interfejs LB-526 pośredniczy w wymianie danych pomiędzy programem lbx a rejestratorami LB-525TI. Konwerter LB-487 z modułem radiowym umożliwia zintegrowanie rejestratorów LB-525TI z siecią Ethernet, co zapewnia dużą elastyczność budowy systemu. Każdy rejestrator LB-525TI może dodatkowo pełnić funkcję przekaźnika sygnału radiowego (wówczas konieczne jest zasilanie sieciowe urządzenia) skutecznie zwiększającego zasięg, dzięki czemu możliwe jest stosowanie sytemu w trudnych warunkach np. wewnątrz wielokondygnacyjnych budynków. Przykładowe praktyczne rozwiązania standardu EL-WAVE. Liczba rejestratorów pracujących w jednym systemie jest praktycznie nieograniczona. Wszystkie rejestratory w sytemie pracują w jednym kanale i są cyklicznie odpytywane dzięki unikatowym adresom.  Istnieje możliwość zmiany kanału radiowego sytemu w celu unikniecia pracy w zajętym przez inne, lokalnie pracujące urządzenia radiowe, paśmie. Przyrząd standardowo jest wyposażony w demontowalną antenę prętową o długości 17 cm. Opcjonalnie może posiadać antenę wewnętrzną (bardziej kompaktowy wygląd lecz krótszy zasięg sygnału) lub antenę ze złączem SMA. W przypadku stosowania złącza SMA istnieje możliwość stosowania anteny połączonej z przyrządem przewodem koncentrycznym co daje możliwość swobodnego umieszczenia anteny w stosunku do położenia rejestratora.

ZASTOSOWANIE

Pirometryczny pomiar temperatury znajduje zastosowanie wszedzie tam gdzie użycie klasycznego kontaktowego pomiaru jest trudne lub niemożliwe. Przykładowe obszary zastosowań :

 • poruszające się obiekty np. elementy maszyn, urządzeń
 • obiekty znajdujące się pod wysokim napięciem
 • obiekty wymagające sterylności np. żywność, leki
 • obiekty zawierające żrące lub niebezpieczne substancje
 • obiekty o dużej powierzchni
 • unikatowa obiekty szczególnie chonione np. dzieła sztuki, zabytki (bezkontaktowy pomiar nie niszczy badanych obiektów)
 • obiekty o małej pojemności cieplnej (bezkontaktowy pomiar nie zaburza temperatury obiektu)
 • w połączeniu z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza, ostrzeganie o możliwości wykraplania się pary wodnej na badanym obiekcie np. 'zimne ściany'
 • obiekty o dynamicznych zmianach temperatury (metoda pirometryczna nie wprowadza opóźnienia spowodowanego pojemnością cieplną czujnika)

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru
Temperatura obiektu -70...380 °C
Temperatura otoczenia -30...80 °C
 
Niepewność pomiaru °C
Temperatura
obiektu  °C
240..380 +/- 4 +/- 4 +/- 4 +/- 4
180..240 +/- 4 +/- 3 +/- 3 +/- 3
120..180 +/- 4 +/- 3 +/- 2 +/- 2
60..120 +/- 3 +/- 2 +/- 1 +/- 1
0..60 +/- 2 +/- 1 +/- 0,5 +/- 1
-40..0 +/- 3 +/- 1 +/- 1 +/- 2
-70..0 +/- 3 +/- 3 +/- 2 +/- 3
  -30..-20 -20..0    0..50  50..80 
Temperatura otoczenia °C
 
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
 Pojemność pamięci  15000 rekordów 
 30000 rekordów, dla LB-525T
 wilgotność i temperatura 
 temperatura
 Pasmo częstotliwości  433 MHz  
Liczba kanałów pracy 16  
Maksymalna moc sygnału 10 mW  
Maksymalny zasięg 150 m w terenie otwartym
30 m zależny od lokalnych cech budynku i wyposażenia
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania 3,6 V/ 2,1 Ah wewnętrzna bateria litowa, szacowany czas pracy od 6 do 12 miesięcy  przy odpytywaniu przez lbx co 10 minut lub rzadziej i przy maksymalnie pięciu urządzeniach w systemie (bateria wymieniana w sewisie LAB-EL)
LB-527 3,6 V/ 8,5 Ah zewnętrzna bateria litowa, szacowany czas pracy około 2 lata przy odpytywaniu przez lbx co 10 minut lub rzadziej (swobodna wymiana baterii) - wyposażenie opcjonalne
9 V/100 mA zasilacz sieciowy - wyposażenie opcjonalne
 Wymiary LB-525 : 110 x 65 x 28 mm wymiary bez wieszaka i anteny
LB-527 zewnętrzna bateria : 85 x 65 x 42 mm wymiary bez wieszaka i przepustu
 Materiał, stopień ochrony obudowy   ABS  IP 30
 Zakres temperatur pracy  -30..+80 °C  
WERSJE
LB-525TI10 czujnik o szerokości pola widzenia 10 °
LB-525TI90 czujnik o szerokości pola widzenia 90 °
PIR-chaka PIR-chaka_10 PIR-chka_90
1. Charakterystayka definiująca szerokość pola widzenia (Field Of View - FOV),
charakterystyka dla czujnika o FOV 10 °,
Charakterystyka dla czujnika o FOV 90 °.

INNE PIROMETRY

 • LB-520TI - bateryjny pirometr rejestrator (logger)
 • LB-522TI - bateryjny pirometr
 • LB-710AI - pirometr z interfejsem S300 (podstawowy interfejs w systemach LAB-EL)
 • FLUKE 62 MINI - pirometr ręczny

INNE WERSJE LB-525

 • LB-525 - pomiar temperatury i wilgotności powietrza
 • LB-525T - pomiar temperatury

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

 • Zewnętrzny zasilacz sieciowy (9V 100mA)
 • Bateria zewnętrzna LB-527 (3,6V pojemność 8,5Ah - swobodna wymiana baterii)
 • Podstawki i uchwyty do montażu LB-525
LB-520 + LB-529
LB-529 Uchwyt z zamknię-
ciem do mocowania termohi-
grometru LB-525
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Bateryjny pirometr, rejestrator z interfejsem radiowym - LB-525TI
LB-525TI służy do pomiaru i rejestracji temperatury metodą bezkontaktową (pirometryczną). Zmierzone dane prezentowane są na wyświetlaczu LCD
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę