Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Miernik klimatu LB-580

LB-580 - Miernik klimatu, barometr, anemometr, termometr, higrometr

Miernik klimatu LB-580
 • Termometr, higrometr, barometr, anemometr termiczny
 • Rejestrator temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu
 • Wyswietlanie temperatury punktu rosy, termometru mokrego
 • Przyrząd przenośny
 • Wymienne sondy
 • Automatyczne wyłączanie
 • Alarmowanie dźwiękowe i na wyświetlaczu
 • Zasilanie bateryjne
 • Interfejs USB
 • Oprogramowanie do PC

Co mierzy miernik klimatu

Miernik klimatu LB-580 jest wieloparametrowym przyrządem, przy pomocy którego można mierzyć:
 • Temperaturę różnych mediów - termometr z sondą,
 • Wilgotność względną powietrza - higrometr,
 • Przepływ powietrza - termoanemometr - anemometr termiczny,
 • Ciśnienie atmosferyczne - barometr,
 • Temperaturę punktu rosy - higrometr wilgotności bezwzględnej,
 • Temperaturę termometru mokrego - psychrometr,
 • Temperaturę wewnętrzną panelu.

Sondy pomiarowe miernika klimatu

LB-580 wyposażony jest w gniazdo, do którego można podłączać wymienne sondy:

 • LB-581 - jednokanałowy termometr, sonda przewodowa, czujniki sondy wykonane są w wielu wersjach - różniących się wykonaniem osłony czujnika oraz zakresem pomiarowym.
  • Podwersja LB-581B - jednokanałowy termometr, sonda bagnetowa bez przewodu
 • LB-582 - termoanemometr - anemometr termiczny - pomiar prędkości przepływu i temperatury powietrza
 • LB-583 - termohigrometr - termometr i higrometr - pomiar wilgotności i temperatury powietrza, dodatkowo obliczane są: temperatura punktu rosy Tpr i temperatura termometru mokrego Tm.
  • LB-583P - podwersja termohigrometru w obudowie plastikowej
 • LB-584 - termohigroanemometr - pomiar przepływu, wilgotności i temperatury powietrza, dodatkowo obliczane są: temperatura punktu rosy Tpr i temperatura termometru mokrego Tm.

Bez podłączonych sond miernik klimatu mierzy dodatkowo ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę wewnętrzną panelu. Na wyświetlaczu wyświetla się również czas (godziny, minuty). We wtyczce każdej sondy zamieszczona jest pamięć zawierająca współczynniki kalibracyjne sondy, numer seryjny sondy, dzięki czemu można podłączać różne sondy bez utraty dokładności pomiaru.

Miernik klimatu ma zastosowanie wszędzie gdzie potrzebne jest monitorowanie parametrów klimatu  -  w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w instalacjach technologicznych, w komorach laminarnych. Sondy mogą  pracować w szerokim zakresie temperatur -40....85°C.

Sonda bagnetowa bez przewodu LB-581BSonda bagnetowa bez przewodu LB-581B
Termo-anemometr LB-582Sonda termometru anemometru LB-582
Termo-higrometr LB-583 Sonda termometru higrometru LB-583
Termo-higro-anemometr LB-584Sonda termometru higrometru anemometru LB-584
Termo-higrometr LB-583PSonda termometru higrometru LB-583P (obudowa plastikowa)
Sonda temperaturowa LB-581 w wersji TL-2Sonda
LB-581
w wersji
TL-2
LB-581-TP132Sonda
LB-581
w wersji
TP132

Metody pomiaru parametrów klimatu 

 • Temperatura - rezystor termometryczny PT1000.
 • Wilgotność - cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy.
 • Przepływ - termoanemoetryczna zasada pomiaru, podgrzewany przez  prąd termorezystor jest chłodzony przez opływający gaz. Utrzymanie stałej temperatury termorezystora wymaga odpowiedniego sterowania prądem, który to prąd jest miarą prędkości przepływającego gazu. Zaletą anemometrów termicznych (termo-anemometrów) jest mała głowica pomiarowa, którą można umieścić poprzez niewielki otwór w scianie kanału wentylacyjnego. Anemometr jest skompensowany temperaturowo.
 • Ciśnienie barometryczne - wbudowany w panel czujnik MEMS.

Miernik klimatu LB-580 to przyrząd przenośny z zasilaniem bateryjnym (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Miernik klimatu może pełnić funkcję rejestratora - ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów. Historia pomiarów może być przeglądana  na wyświetlaczu. Wyposażony jest w funkcję alarmowania - przekroczenie zadanego progu pomiaru (dolnego lub górnego) sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu. W każdej chwili wyniki pomiarów można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja Stop). Miernik posiada funkcję autowyłączania - czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut.

Panel wyposażony jest w pięcio-przyciskową klawiaturę, przy pomocy której można  m.in. zmieniać  parametry rejestracyjne (np. interwał rejestracji), ustawiać alarmy. Naciśnięcie przycisku klawiatury sygnalizowane jest dźwiękowo. Wyniki prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu graficznym.

Miernik klimatu charakteryzuje się  nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Na podstawie znajomości nieliniowych  charakterystyk czujnika temperatury (rezystor termometryczny PT1000) i wilgotności (cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy) oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru temperatury. Zaletą przyrządu jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie miernika klimatu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych temperaturach. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Oprogramowanie do odczytu, wizualizacji i archiwizacji pomiarów

Interfejs USB LB-376AInterfejs USB LB-376A
do komunikacji z komputerem
lub ładowania baterii

Do miernika oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program Logger, umożliwiające:

 • Prezentację bieżących pomiarów.
 • Sterowanie panelem - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji.
 • Monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja.
 • Prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy.
 • Zarządzanie archiwum danych.

Do komunikacji z komputerem służy dedykowany interfejs USB LB-376A. Umożliwia on również ładowanie baterii.

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci miernika jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu Logger lub przy użyciu klawiatury. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • Uaktywnieniu rejestracji oraz określeniu interwału rejestracji.
 • Wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • Zapis z kontynuacją (najstarsze dane są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe).
  • Albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci).
 • Możliwe jest wybranie dźwiękowej sygnalizacji rejestracji pomiaru.
 • Możliwy jest pomiar ręczny (z klawiatury).
 • Możliwe jest przyporządkowanie każdej sesji pomiarowej numeru (do grupowania pomiarów) - dostępnych jest 8 grup pomiarów.

Każdy parametr mierzony przez miernik klimatu LB-580, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne miernika klimatu

POMIAR TEMPERATURY - TERMOMETR
Zakres pomiaru dla sondy LB-581 maksymalnie -200...550 °C (w zależności od czujnika)
Zakres pomiaru dla sondy LB-581B -50...160 °C
Zakres pomiaru dla sondy LB-582, LB-583, LB-584 -40...85 °C
Niepewność pomiaru (-40...85 °C) ±0,1 °C ± 1 ostatnia cyfra
Niepewność pomiaru (-150...240 °C) ±0,3 °C ± 1 ostatnia cyfra
Niepewność pomiaru (-200...550 °C) ±1,0 °C ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,01 °C albo 0,1°C
Zakres obliczania temperatury punktu rosy -40...85 °C
Zakres obliczania temperatury termometru mokrego -40...85 °C

Dla sondy LB-582 i LB-584 niepewność pomiaru temperatury podana jest przy prędkości powietrza > 0.5m/s

POMIAR WILGOTNOŚCI - HIGROMETR

Zakres pomiaru
10...95 % (dla temperatur do +60 °C)
10...70 % (dla temperatur do +70 °C)
10...40 % (dla temperatur do +85 °C)
Niepewność pomiaru (10%...90%) ± 2.0 % ± 1 ostatnia cyfra
Niepewność pomiaru (poza zakresem 10%...90%) ± 4.0 % ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 %
POMIAR CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO - BAROMETR
Zakres pomiaru 500.0...1100hPa
Niepewność pomiaru  1 hPa
Rozdzielczość pomiaru 0,1 hPa
POMIAR PRĘDKOŚCI - ANEMOMETR
Zakres pomiaru 0.1...25m/s
Niepewność pomiaru  0,05 m/s ± 3 % razy wskazanie
Rozdzielczość pomiaru 0,01m/s
Stała czasowa < 5 sekund
PARAMETRY REJESTRACYJNE
Pojemność pamięci około 30000 rekordów dla jednego parametru
Rozdzielczość rejestracji zgodna z rozdzielczością pomiaru
Zakres rejestracji zgodny z zakresem pomiaru
Skok interwału rejestracji 1 sekunda
Zakres interwału rejestracji 5 sekund ... 18 godzin
ZASILANIE
Bateryjne akumulator NiMH 3.6 V / 800 mAh
Sieciowe ładowarka sieciowa
Ilość cylki ładowań baterii 1500
Czas pracy z baterii (po naładowaniu) dla sond LB-581, LB-583. podświetlenie włączone - 20 godzin
podświetlenie wyłączone - 114  godzin 
rejestracja (co 2 minuty) - 6 miesięcy

Czas pracy z baterii (po naładowaniu) dla sond LB-582, LB-584.
podświetlenie włączone - 10 godzin
podświetlenie wyłączone - 20 godzin
rejestracja (co 2 minuty) - 5dni
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Miernik LB-580 -20...+50 °C
Sonda  w zależności od wersji czujnika
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10...30 °C
Zakres wilgotności 20...80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY
LB-580 IP30
LB-376A IP30
Sondy LB-582, LB-583, LB-583P, LB-584 IP30

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

Wymiary zewnętrzne

 • LB-580: 185 x 46 x 27 mm
 • LB-581 - standardowo TL-2 (średnica 6 mm, długość 100 mm),  długość przewodu 1 metr
 • LB-581B - długość 250mm, średnica 4mm, stal 1H18N9T
 • LB-582, LB-583, LB-584  (bez rękojeści) - średnica 10mm, długość 300mm, długość przewodu 1 metr
 • LB-583P - średnica 23mm, długość 160mm, długość przewodu 1 metr
 • LB-376A: 56 x 31 x 24 mm

Wyposażenie

 • panel LB-580
 • instrukcja obsługi,
 • ładowarka,
 • sonda LB-58X - na zamówienie
 • uchwyt LB-569 - na zamówienie,
 • uchwyt LB-568B - na zamówienie,
 • LB-376A + przewód USB - na zamówienie,
 • program Logger - na zamówienie.
uchwyt LB-569Uchwyt LB-569,
 mocowany na stałe
 do panelu
uchwyt LB-568BUchwyt LB-568B,
mocowany  na stałe
do ściany
See also
Zobacz również
Ocena produktu
Miernik klimatu LB-580, barometr, anemometr, termometr, higrometr
Wielofunkcyjny precyzyjny miernik klimatu: barometr, anemometr, termometr, higrometr. Mierzy: ciśnienie, temperaturę, wilgotność, przepływ powietrza
Ocena: 5/5, liczba głosów: 17
 • dodaj swoją ocenę