Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Termometry » Termometr LB-560E

LB-560E - Termometr - psychrometr z alarmem i rejestracją

Przenośny termometr higrometr LB-560E z pamięcią i alarmem
 • Dwukanałowy przenośny termometr
 • Psychrometr jako opcja pracy
 • Rejestrator temperatury, wilgotności - termograf, higrograf
 • Przyrząd przenośny
 • Automatyczne wyłączanie
 • Alarmowanie dźwiękowe i na wyświetlaczu
 • Zasilanie bateryjne
 • Unterfejs USB
 • Oprogramowanie PC
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-565H.

Opis termometru - psychrometru

Przenośny termometr-psychrometr LB-560E służy do pomiaru temperatury różnych mediów oraz wilgotności powietrza (w trybie psychrometru). Termohigrometr jest wyposażony w gniazdo, do którego można podłączać wymienne sondy przewodowe:

 • LB-561 - jednokanałowa sonda temperatury,
 • LB-562 - dwukanałowa sonda temperatury,
 • LB-754P2 - psychrometr.

We wtyczce każdej sondy zamieszczona jest pamięć zawierająca współczynniki kalibracyjne danego czujnika, numer seryjny sondy, dzięki czemu można podłączać różne sondy bez utraty dokładności pomiaru. Czujniki sond temperatury LB-561 i LB-562 wykonane są w różnych wersjach - różniących się wykonaniem osłony czujnika oraz zakresem pomiarowym.  

Termometr higrometr LB-560E to przyrząd przenośny z zasilaniem bateryjnym (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Wynik pomiaru temperatury odświeżany jest kilka razy na sekundę (w trybie psychrometru raz na sekundę).

LB-561-TL-2Sonda
LB-561
w wersji
TL-2
LB-561A-TP132Sonda
LB-561
w wersji
TP132

Rejestrator

Termometr może pełnić funkcję rejestratora temperatury i wilgotności - ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów. W każdej chwili wynik temperatury można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja HOLD). Miernik posiada funkcję autowyłączania - czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut. 

Alarmowanie

Wyposażony jest w funkcję alarmowania (termometr higrometr z alarmem) - przekroczenie zadanego progu temperatury i wilgotności sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu. Można ustawić następujące alarmy:

 • alarm temperatury 1 (dolny i górny),
 • alarm temperatury 2 (dolny i górny),
 • alarm różnicy temperatur (dolny i górny),
 • alarm wilgotności (dolny i górny).

Ten przenośny termometr higrometr z pamięcią wyposażony jest w pięcio-przyciskową klawiaturę, przy pomocy której można  m.in. zmieniać  parametry rejestracyjne (np. interwał rejestracji), ustawiać alarmy (termometr higrometr z alarmem). Naciśnięcie przycisku klawiatury sygnalizowane jest dźwiękowo. Wyniki prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Prezentowane są następujące pomiary:

 • temperatura 1 (T1),
 • temperatura 2 (T2),
 • różnica temperatur (T1-T2),
 • temperatura maksymalna 1 (MAX T1),
 • temperatura minimalna 1  (MIN T1),
 • temperatura maksymalna 2 (MAX T2),
 • temperatura minimalna 2 (MIN T2),
 • wilgotność (W) - w trybie psychrometru,
 • czas (godziny, minuty).

Jednocześnie wyświetlana jest temperatura 1 na dolnym wierszu oraz jeden z wybranych opisanych wyżej pomiarów na górnym wierszu wyświetlacza.

Miernik LB-560E charakteryzuje się  nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników temperatury (rezystor termometryczny Pt1000) oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci termometru higrometru, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru temperatury. Zaletą przyrządu jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie termometru higrometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowej temperaturze i wilgotności. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych termometru higrometru ze świadectwem wzorcowania w czasie.

Psychrometr LB-754P2

Psychrometr elektroniczny LB-754PPsychrometr
LB-754P2

Psychrometr LB-754P2 w połączeniu z panelem LB-560E tworzy urządzenie, które mierzy wilgotność i temperaturę powietrza metodą psychrometryczną. Zasadniczą zaletą elektronicznego psychrometru jest wysoka dokładność pomiaru wilgotności (nie gorsza niż 1%), zwłaszcza w zakresie bardzo dużych wilgotności (bliskich 100%). Psychrometr jest wolny od wad mierników bazujących na cienkowarstwowych pojemnościowych czujnikach wilgotności (histerezy i dryftu dla dużych wilgotności).

Psychrometr składa się z dwóch termometrów pracujących z wykorzystaniem termorezystorów platynowych Pt1000: suchego i mokrego (nawilżanego mokrym knotem). Równomierny przepływ powietrza zapewnia elektryczny wentylator. Termometry są umocowane poziomo wewnątrz metalowej obudowy, nad zbiornikiem na wodę destylowaną. Kabel przyłączeniowy wychodzący z psychrometru jest zakończony wtyczką umożliwiającą dołączenie do panelu odczytowego LB-560E.

Psychrometr jest zasilany tylko zewnętrznym zasilaczem sieciowym 230V małej mocy ze względu na konieczność zasilania wentylatorka pobierającego moc około 1.2W.

Psychrometr z zastosowaniem sondy LB-562

Istnieje możliwość pomiaru wilgotności powietrza metodą psychrometryczną przy użyciu sondy LB-562. W tym celu należy jeden z termometrów (T2) sondy LB-562 zwilżyć lub użyć własnej  mechaniki psychrometru. Przy użyciu programu Logger można ustawić odpowiednią stałą psychrometryczną dla własnej mechaniki psychrometru.

Dedykowane oprogramowanie

Interfejs USB LB-376AInterfejs USB
LB-376A do
komunikacji
z komputerem
lub ładowania
baterii

Do termometru oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program Logger, umożliwiające:

 • prezentację bieżących odczytów z termometrów,
 • sterowanie termometrami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy z pamięci rejestracji,
 • zarządzanie archiwum danych.

Do komunikacji z komputerem służy dedykowany interfejs USB LB-376A. Umożliwia on również ładowanie baterii.

Sposób rejestracji temperatury i wilgotności we wbudowanej pamięci termometru higrometru jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu Logger lub przy użyciu klawiatury. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • uaktywnieniu rejestracji temperatury i wilgotności oraz określeniu interwału rejestracji,
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • zapis z kontynuacją (najstarsze dane są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe),
  • albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci),
 • możliwe jest wybranie dźwiękowej sygnalizacji rejestracji pomiaru,
 • możliwy jest pomiar ręczny (z klawiatury),
 • możliwe jest przyporządkowanie każdej sesji pomiarowej numeru (do grupowania pomiarów) - dostępnych jest 8 grup pomiarów.

Każdy termometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne termometru-psychrometru

POMIAR TEMPERATURY DLA SOND LB-562 i LB-561
Zakres pomiaru maksymalnie -200...550 °C (w zależności od czujnika)
Dokładność pomiaru (-40..85 °C) ±0,1 °C ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (-150..240 °C) ±0,3 °C ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (-200..550 °C) ±1,0 °C ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
POMIAR TEMPERATURY DLA PSYCHROEMTRU LB-754P2
Zakres pomiaru  5...70 °C
Dokładność pomiaru ±0,1 °C ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C
POMIAR WILGOTNOŚCI DLA PSYCHROMETRU LB-754P2
Zakres pomiaru 5...100.0 %
Dokładność pomiaru (50..100 %) ± 1,0 % ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (15...50 %) ± 1,5 % ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (poniżej 15 %) ± 2,0 % ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,1 % 
PARAMETRY REJESTRACYJNE
Pojemność pamięci rejestracji dla sondy LB-561 (jedna temperatura) 31488 rekordów
Pojemność pamięci rejestracji dla sondy LB-562 (dwie temperatury) 15616 rekordów
Pojemność pamięci rejestracji dla psychrometru (dwie temperatury i wilgotność) 10410 rekordów
Rozdzielczość rejestracji 0,1 °C
Zakres rejestracji temperatury -200...550 °C
Zakres rejestracji wilgotności 0...100 %
Skok interwału rejestracji 1 sekunda
Zakres interwału rejestracji **) 1 sek ... 99 minut 59 sek
ZASILANIE
Bateryjne dla LB-560E akumulator NiMH 3.6 V/800 mAh
Sieciowe dla LB-560E ładowarka sieciowa
Sieciowe dla psychrometru LB-754P2 zasilacz sieciowy 1,2 W
Czas pracy z baterii (po naładowaniu) podświetlenie włączone - 20 godzin
podświetlenie wyłączone - 530 godzin
rejestracja (co 2 min) - 1 rok
Ilość cykli ładowań baterii 1500
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Miernik LB-560E -20...+50 °C
Psychrometr LB-754P2 5...70 °C
Sonda LB-561/LB-562 w zależności od wersji czujnika
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10...30 °C
Zakres wilgotności 20...80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY
Termometr higrometr LB-560E IP30
Interfejs USB LB-376A IP30
Psychrometr LB-754P2 IP20

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.
**) Dla psychrometru minimalny interwał rejestracji wynosi 2 sekundy.

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Termometr higrometr LB-560E: 185 x 46 x 27 mm.
Sonda LB-754P2: 70 x 80 x 170 mm.
Interfejs USB LB-376A: 56 x 31 x 24 mm.
Sonda temperatury: standardowo TL-2 (średnica 6 mm, długość 100 mm, przewód - 1 metr).

WYPOSAŻENIE termometru-psychrometru

 • instrukcja obsługi,
 • ładowarka,
 • sondy na zamówienie: LB-562 (standardowo TL-2), LB-561 (standardowo TL-2), psychrometr LB-754P2
 • uchwyt LB-569 - na zamówienie,
 • uchwyt LB-568B - na zamówienie,
 • LB-376A + przewód USB - na zamówienie,
 • program Logger - na zamówienie.
uchwyt LB-569Uchwyt LB-569,
mocowany
na stałe
do termometru
uchwyt LB-568BUchwyt LB-568B,
mocowany
na stałe
do ściany
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr psychrometr LB-560E z alarmem i pamięcią
Profesjonalny termometr z alarmem i rejestracją, higrometr LB-560E. Temperatura i wilgotność - przenośny termohigrometr ze świadectwem wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę