Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Pyranometry » Multisensor LB-531

LB-531 - Bateryjny miernik temperatury, wilgotności, ciśnienia, oświetlenia

Bateryjny miernik temperatury, wilgotności, ciśnienia i światła LB-531
 • precyzyjny pomiar wielu wielkości fizycznych : temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia
 • zasilanie bateryjne - wieloletnia praca
 • odczyt bieżących wyników - LCD
 • odczyt wartości min/max - LCD
 • świadectwo wzorcowania

Opis miernika

LB-531 jest precyzyjnym miernikiem wielu wielkości fizycznych takich jak : wilgotność względna i temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, natężenie oświetlenia. Zasilany jest z wymienialnej długowiecznej baterii litowej, która umożliwia nieprzerwaną pracę urządzenia przez wiele lat. Bieżące wyniki pomiarów a także stan w jakim znajduje się urządzenie prezentowane są na czytelnym wyświetlaczu LCD.

Rejestracja minimalnych i maksymalnych wskazań

Miernik rejestruje ekstremalne wartości wszystkich mierzonych parametrów, które wystąpiły od czasu ich ostatniego skasowania. Odczyt minimalnych i maksymalnych wartości dostępny jest po wciśnięciu klawisza.

Okres pomiaru

Pomiary odbywają się co ustawiany przez użytkownika odstęp.

Wersje

Miernik oferowany jest w kilku wersjach, różniących się zastosowanymi czujnikami.

Wersje podstawowe

Termometr
 • Oznaczenia: LB-531T
 • Pomiar: temperatura powietrza lub dowolnego medium
 • Opcje:
  • T - wbudowany (wewnętrzny) czujnik temperatury powietrza
  • TX - zewnętrzna sonda na przewodzie, do pomiaru temperatury dowolnego medium
  • TXE - zewnętrzna sonda na przewodzie, do pomiaru temperatury dowolnego medium, rozszerzony zakres pomiaru
  • TS - zewnętrzna zintegrowana sonda w postaci bagnetu, do pomiaru temperatury dowolnego medium
Termometr LB-531TTermometr
LB-531T
Termometr z zewnętrzną sondą LB-531TXTermometr
w wersji TX i TXE
Termometr bagnetowy LB-531TSTermometr
w wersji TS
Termohigrometr
 • Oznaczenie: LB-531
 • Pomiar: temperatura i wilgotność względna powietrza
 • Opcje:
  • H - rozszerzony zakres pomiaru wilgotności 0..100%
Termohigrometr LB-531Termohigrometr
LB-531 i LB-531H

Wersje z pomiarem ciśnienia i/lub światła

LB-531 może być wyposażony w czujniki ciśnienia i światła. Przy czym czujniki te mogą występować pojedynczo, razem lub mogą być dodane do termohigrometru lub termometru (w wersji bez zewnętrznej sondy temperaturowej).

Obecność każdego czujnika jest reprezentowana przez odpowiednią literę występującą po symbolu urządzenia (litery określające typy czujników znajdują się na naklejce z tyłu urządzenia):

 • T - pomiar temperatury powietrza,
 • W - wilgotność względna powietrza
 • P - ciśnienie atmosferyczne
 • L - natężenie oświetlenia w zakresie widzialnym

Czujniki mogą występować pojedynczo lub w dowolnych kombinacjach. Przykładowe oznaczenia:

 • LB-531P - barometr
 • LB-531L - światłomierz
 • LB-531TP - termometr, barometr
 • LB-531PL - barometr, światłomierz
 • LB-531TWPL - termometr, higrometr, barometr, światłomierz
Miernik LB-531LB-531 w wersji
bez pomiaru światła
Światłomierz LB-531LB-531 w wersji
z pomiarem światła

Zastosowania

LB-531 może być stosowany wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnej kontroli parametrów klimatu: w aptekach, magazynach farmaceutycznych, magazynach produktów spożywczych, muzeach, galeriach, w środkach transportu. LB-531 jest szczególnie przydatny przy spełnianiu wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP.

Każdy przyrząd jest indywidualnie adjustowany w komorze klimatycznej przez akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Do każdego miernika może być dołączone świadectwo wzorcowania potwierdzające jakość przeprowadzanych pomiarów. Wzorcowaniu podlega pomiar temperatury, wilgotności i cisnienia. Przyrząd wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Montaż

LB-531 - wieszakStandardowo  miernik wyposażony jest w znajdujący się na tylnej powierzchni wieszak. Wieszak jest pomocny przy umieszczeniu urządzenia w docelowym miejscu pracy. Wieszak przystosowany jest do umieszczenia w nim walcowego magnesu neodymowego, który umożliwia łatwe mocowanie urządzenia na metalowych powierzchniach takich jak obudowy lodówek, chłodziarek czy metalowych częściach regałów magazynowych.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru
LB-531
LB-531T
-30..+80°C
Zakres pomiaru LB-531TX
-100..+200°C Zakres może być dodatkowo ograniczony parametrami zewnętrznego czujnika
Zakres pomiaru LB-531TXE -200..+550°C Zakres może być dodatkowo ograniczony parametrami zewnętrznego czujnika
Niepewność pomiaru LB-531, LB-531T,
LB-531TX,
LB-531TS
+/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +40°C 
+/- 0,2°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20 .. +60°C 
+/- 0,3°C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30..+80°C
LB-531TX,
LB-531TXE
+/- 0,6°C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200°C
LB-531TXE
+/- 1,5°C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550°C
Rozdzielczość pomiaru
LB-531,
LB-531T,
LB-531TX
LB-531TS
0,01°C
Rozdzielczość pomiaru
LB-531TXE

0,1°C

POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru
10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Rozszerzony zakres pomiaru (wersja H)
0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
Niepewność pomiaru
+/- 2.0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
Rozdzielczość pomiaru 0,1%  
POMIAR CIŚNIENIA
Zakres pomiaru
700..1100 hPa
Niepewność pomiaru
+/- 1 hPa
Rozdzielczość pomiaru
0,1 hPa - dla wartości poniżej 1000 hPa
1 hPa - dla wartości powyżej 1000 hPa
POMIAR NATĘŻENIA ŚWIATłA
Zakres pomiaru
0,00..180000 lx (luks)
Zakres widmowy
400..700 nm zbieżny z charakterystyką oka ludzkiego (zakres widzialny)
POMIARY
Interwał pomiarów dla wersji LB-531T/TX/TXE/TS
2s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min ustawiany przez użytkownika
Interwał pomiarów dla pozostałych wersji
10s, 30s, 1min, 5min, 10min ustawiany przez użytkownika
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE, INTERFEJS
Źródło zasilania 3,6V / 1,2 Ah Bateria litowa z wyprowadzeniami, sugerowany typ TADIRAN SL-750/P
Czas pracy z baterii około 5 lat
Dla temperatur w zakresie 15..30°C
dla LB-531
przy interwale pomiarów 10minut
Wymiary w mm
73 x 46 x 17/21
Wymiary bez wieszaka / z wieszakiem
Bagnet LB-531TS, długość/średnica (mm) 240 / 4 Bagnet wykonany w postaci zaostrzonego pręta ze stali nierdzewnej. Podana długość dotyczy części wystającej poza obudowę LB-531.
Waga
poniżej 50g

Materiał, stopień ochrony obudowy  ABS IP 30
Interfejs
USB 2.0
Gniazdo USB Micro-B

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Wyposażenie opcjonalne

Elementy opcjonalne, na zamówienie

Kabelek USB A <-> USB Micro-B
LB-531 - kabel USB
Stojak LB-528C do postawienia na półce termohigrometru LB-531

Stojak LB-528C jest wsuwany pod wieszak.

LB-532 - stojak LB-532 - stojak LB-532 - stojak
Wkładka LB-528D z gwintem 1/4 cala do mocowania w statywie termohigrometru LB-531

Do współpracy z uchwytem fotograficznym (wkładka LB-528D wsuwana pod wieszak)

LB-532 - stojakLB-532 - stojakLB-532 - stojak
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Miernik temperatury, wilgotności, ciśnienia i oświetlenia - LB-531
Bateryjny miernik temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego,oświetlenia
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę