Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Concretemaster III

Miernik wilgotności Protimeter Concretemaster III


  • test przewodności dla mieszanek piaskowocementowych 3:1, 4:1, 5:1
  • test higrometryczny dla prawie wszystkich jastrychów i betonu
  • przenośny, zasilany bateryjnie
Concretemaster III
Model wycofany z produkcji, zastąpiony przez LB-796 i LB-795 !

Opis

Protimeter Concretemaster III jest urządzeniem przeznaczonym do oznaczania wilgotności w piasku, jastrychu cementowym i betonie. W skład zestawu wchodzi: higrotermometr, elektrody o długości 20 mm i średnicy 2,5 mm z przewodami, sonda do pomiaru wilgotności i temperatury, przystawki do pomiarów dla mieszanek 3:1, 4:1, 5:1, butelka z żelem przewodzącym, tulejki do pomiaru wilgotności w betonie, zestaw do kalibracji i nakładka do pomiaru wilgotności oraz futerał. Opcjonalnie dostępny jest czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej, który umożliwia wraz ze standardową sondą określić różnicę temperatur między powierzchnią a otaczającym powietrzem i stwierdzić jak blisko jest do punktu kondensacji pary wodnej.

Zastosowanie

Test przewodności pozwala na szybki pomiar wilgotności betonu wykonanego z mieszanek piaskowo-cementowych w stosunku 3:1, 4:1, 5:1 przy użyciu odpowiednich przystawek do miernika, elektrod metalowych i żelu przewodzącego do wypełniania otworów przewodzących (możliwy jest szybszy pomiar z użyciem jedynie elektrod, ale mniej dokładny). Wynik jest średnią zawartością wody do głębokości ok. 100 mm w zakresie od 4% do 12% i mówi o wagowej zawartości wody w suchej masie. Mając wynik i kierując się skalą widoczną na przystawce można określić, czy np. badana podłoga jest odpowiednio sucha do pokrycia jej wykładziną.

Pomiar metodą testu przewodnościPomiar metodą testu przewodności   Rys. 1. Pomiar metodą testu przewodności

Test higrometryczny pozwala na pomiar wilgotności względnej (RH) bądź aktywności wody (a.w.) np. gotowej podłogi. Wartość 75% RH, co odpowiada 0,75 a.w., bądź mniejsza mówi, że podłoga jest dość sucha, aby położyć wykładzinę.

Pomiar metodą higrometrycznąPomiar metodą higrometryczną   Rys. 2. Pomiar metodą higrometryczną

Ważnym zastosowaniem omawianego urządzenia (w połączeniu z czujnikiem powierzchniowym temperatury) jest możliwość sprawdzenia czy nie występuje za duża różnica temperatur między ścianą a otaczającym powietrzem. Wykonując dodatkowo pomiar wilgotności powietrza można określić stopień niebezpieczeństwa skroplenia pary wodnej na ścianach. Pozwoli to np. na ewentualną zmianę terminu malowania ścian, na których może skondensować się para wodna, co przyczyni się do poprawy jakości malowania, a nawet do zlikwidowania strat (czasowych i pieniężnych), które mogłyby powstać w wyniku przedwczesnego wykonania tej pracy.

Dane techniczne

Metody pomiaru  test przewodności, test higrometryczny 
Zakres pomiarowy m. higrometryczna: 30% .. 98% RH
m. testu przewodności: 3,5% .. 12%
Zakres pomiarowy temperatury  0...40°C
Dokładność pomiaru 0,5°C
Proporcje cement/piasek 1:3, 1:4, 1:5