Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » Punkt rosy » 2500

Stołowy generator wilgotności Thunder Scientific Model 2500


Generator wilgotności Thunder Scientific Model 2500
 • Stołowy generator wilgotności dwu-ciśnieniowy
 • Oparty na zweryfikowanej przez NIST zasadzie dwóch ciśnień
 • Niepewność pomiaru 0,5 % RH 1
 • Zgodność z Międzynarodowym Układem Jednostek (SI)
 • Samowystarczalność i mobilność
 • Zautomatyzowana kontrola ustawień użytkownika
 • Oprogramowanie 2500 ControLog® Automation
 • Oprogramowanie HumiCalc® do pomiaru niepewności
 • Skomputeryzowana kalibracja wewnętrznego przetwornika
 • Interfejs szeregowy RS-232C
 • Opcjonalna sprężarka powietrza o niskim poziomie hałasu z osuszaczem
 • Opcjonalny wózek (CART-R, CART-ST)


Opis generatora wilgotności Thunder 2500

Generator wilgotności Thunder 2500 jest wolnostojącym systemem zdolnym do wytwarzania atmosfery o znanej wilgotności przy użyciu sprawdzonej przez NIST "zasady dwóch ciśnień". System Model 2500 może w sposób ciągły dostarczać żądaną wilgotność względną do kalibracji, oceny i weryfikacji przyrządów, a także do testów środowiskowych. Po włączeniu zasilania generator wilgotności Model 2500 uruchomia się i jest od razu gotowy do pracy. Wartości wilgotności są wprowadzane przez operatora z klawiatury na panelu przednim i ograniczone są tylko przez dopuszczalny zakres generatora wilgotności Model 2500. Wilgotności względne obliczane są z pomiarów ciśnienia i temperatury według wzoru:

%RH = fs/fc · es/ec · Pc/Ps · 100

Zasada działania generatora wilgotności Thunder 2500

Generator wilgotności Model 2500 zasada działaniaAby wygenerować znaną wilgotność, komputer steruje stosunkiem ciśnień Pc /Ps wykorzystując współczynnik wzmocnienia fs/ fc i efektywny stopień nasycenia es/ec. Wytworzona wilgotność zależy wyłącznie od pomiarów ciśnienia oraz temperatury i nie jest zależna od żadnego innego urządzenia do pomiaru zawartości pary wodnej (takiego jak higrometr punktu rosy, psychrometr lub czujnik wilgotności). Precyzyjne wytwarzanie wilgotności zależy od dokładności pomiarów ciśnienia oraz od dokładności i jednorodności temperatury w całym układzie generacyjnym.

Generator wilgotności Thunder 2500 jest sterowany wbudowanym wielofunkcyjnym kontrolerem, który w połączeniu z kartami peryferyjnymi wykonywuje obliczenie i realizuje funkcje kontrolne. Wbudowany komputerowy system sterowania umożliwia urządzeniu Model 2500 generowanie znanych poziomów wilgotności bez nadzoru, zwalniając technika obsługującego od zadań monitorowania i regulacji systemu. Dodatkowy komputer i/lub drukarka mogą być podłączone do generatora za pośrednictwem dwukierunkowych portów interfejsu RS-232C, co umożliwia zdalne sterowanie zadanymi wartościami oraz ciągłe zbieranie danych systemowych. Wartości zadane wilgotności i temperatury są wprowadzane przez operatora z klawiatury panelu przedniego, a wizualne wskazania stanu systemu są wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

Na ekranie przyrządu wyświetlane są wszystkie parametry kontrolne i pomiarowe istotne dla działania generatora wilgotności Model 2500. Generator działa w różnych jednostkach ciśnienia, temperatury i przepływu wybieranych przez użytkownika, takich jak °C, °F, psi, "Hg, Tor, mbar, kPa, l/min, l/h, cfm i cfh. Wilgotność jest obliczana i wyświetlana w procentach wilgotności względnej (%RH).

Kontrola temperatury: System posiada komorę testową z płaszczem cieczowym, zapewniającą wyjątkowo stabilną kontrolę temperatury. Sterowanie zadaną wartością temperatury jest osiągane poprzez kontrolę temperatury krążącego płynnego medium, które otacza komorę testową i powiązane komponenty generujące wilgoć. Poprzez to medium temperatura w komorze i temperatura nasycenia są utrzymywane i sterowane cyfrowo przez komputer w pełnym zakresie wartości od 0°C do 70° C przy użyciu algorytmów PID (proporcjonalno - całkująco - różniczkujących).

Generator wilgotności Model 2500 - komoraKontrola ciśnienia i przepływu jest realizowana przez komputerowo sterowane zespoły zaworów elektromechanicznych. Ciśnienie nasycenia i przepływ masowy są mierzone w sposób ciągły i kontrolowane za pomocą algorytmów PID podobnych do stosowanych w regulacji temperatury.

Kalibracja: Generator wilgotności Thunder 2500 wykorzystuje wbudowany programowalny układ kalibracji, umożliwiający kalibrację przetworników temperatury i ciśnienia, gdy są one tylko elektrycznie połączone z generatorem wilgotności. Współczynniki kalibracyjne dla każdego przetwornika są obliczane przez komputer i przechowywane w pamięci nieulotnej do czasu następnej kalibracji.

Komora testowa z płaszczem cieczowym może pomieścić różne czujniki wilgotności, rejestratory danych, higrometry ze chłodzonym lustrem, a także próbki materiałów do badań środowiskowych. W zakresach operacyjnych generatora wilgotności może zostać wygenerowana praktycznie każda wartość wilgotności oraz temperatury. W celu analizy sygnał wyjściowy lub zarejestrowane pomiary z badanego urządzenia można porównać z danymi generatora Model 1200.

Zastosowania generatora wilgotności Thunder 2500

Generator wilgotności służy do sprawdzania właściwości metrologicznych innych przyrządów, takich jak:

Czujniki  i rejestratory wilgotności: Włóż sondy wilgotności przez specjalny otwór wejściowy o średnicy 48 mm z boku komory lub umieść termohigrograf w komorze. Możesz:

 • określić dokładność kalibracji wilgotności i scharakteryzować wrażliwość na wilgotność, poddając system czujnikowy różnym poziomom wilgotności;
 • przeprowadzać sprawdzenie działań, takich jak zdolność systemów czujnikowych do prawidłowego obliczania i wyświetlania różnych parametrów wilgotności;
 • określić powtarzalność, stabilność, histerezę i charakterystykę dryfu różnych systemów wykrywania wilgotności.

Higrometry z chłodzonym lustrem: Zainstaluj  głowicę higrometru z chłodzonym lustrem w komorze lub włóż sondę przez port testowy i pobieraj próbkę gazu z generatora do głowicy z chłodzonym lustrem. Możesz:

 • sprawdzić dokładność pomiaru temperatury lustra (kalibrację), gdy higrometr jest w równowadze termicznej z otoczeniem;
 • przeprowadzić kontrolę działania pompy ciepła i elementów optycznych przed i po czyszczeniu oraz zrównoważeniu lustra;
 • określić, czy higrometr kontroluje kondensację na lustrze w fazie ciekłej lub w fazie zamrażania podczas pracy w punktach rosy i szronu poniżej 0° C;
 • określić, czy higrometr poprawnie oblicza inne parametry wilgotności;
 • wyznaczyć powtarzalność higrometru, stabilność i charakterystykę dryfu.

Badania środowiskowe: Generator wilgotności Thunder 2500 może służyć jako stanowisko testowe do oceny i badań naukowych czujników wilgotności, systemów czujników wilgotności i produktów wrażliwych na wilgoć, np. polimerów, kompozytów, folii, nośników magnetycznych, farmaceutyków, hydrologii gleby, materiałów eksploatacyjnych, elektroniki, optyki, itp. W zależności od wartości wytwarzanej temperatury i wilgotności Model 2500 może pracować nieprzerwanie od kilku godzin do wielu miesięcy. Przy ciągłym wytwarzaniu nominalnej wilgotności względnej 50% w 21°C, zbiornik wody wystarczy na około dwa tygodnie pomiędzy kolejnymi napełnieniami.

Specyfikacje techniczne generatora wilgotności Model 2500

PARAMETR WARTOŚĆ
 Zakres wilgotności względnej
 10...95%
 Niepewność wilgotności względnej @ PcTc 1  0,5%
 Zakres temperatury komory
 0…+70°C
 Zakres temperatury komory (opcja)
 -10…+70°C
 Jednorodność temperatury komory 2  0,1°C
 Niepewność pomiaru temp. komory 1  0,06°C
 Niepewność pomiaru ciśnienia komory 1  0,15% pełnej skali
 Zakres ciśnienia komory
 Ciśnienie otoczenie
 Rozdzielczość wyświetlacza
 0,01
 Zakres przepływu gazu  5…20 l/min
 Rozdzielczość przepływu gazu  0,02 l/min
 Niepewność pomiaru przepływu gazu 1  2% pełnej skali
 Typ gazu
 Powietrze lub azot
 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie gazu
 1207 kPa (175 psiG)
 Ogrzewanie  Grzejnik zanurzeniowy ze stali nierdzewnej
 Szybkość grzania/schładzania komory
 2,5 min/°C (średnio)
 Chłodzenie
 1/3 hp R-134A Refrigeration System
 Wymiary okna komory testowej
 152mm x 152mm (6" x 6")
 Wymiary komory testowej Model 2500
 305mm x 305mm x 254mm (12" x 12" x 10")
 Wymiary komory testowej Model 2500ST
 381mm x 381mm x 305mm (15" x 15" x 12")
 Wymiary zewnętrzne Model 2500
 483mm x 838mm x 508mm
 Wymiary zewnętrzne Model 2500ST
 559mm x 914mm x 584mm
 Zasilanie Model 2500
 100/120 VAC, 50/60 Hz, 15 A
 Zasilanie Model 2500ST
 200/240 VAC, 50/60 Hz, 8 A
 Zakres temperatur pracy  +15...30°C
 Zakres temperatur przechowywania  +0...50°C
 Wilgotność
 5...95% bez kondensacji

1) Reprezentuje niepewność rozszerzoną przy użyciu współczynnika rozszerzenia, k = 2, przy przybliżonym poziomie ufności 95%.
2) Podczas pracy w temperaturach granicach 10°C od temperatury otoczenia.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedzenia.

Producent:

THUNDER SCIENTIFIC® CORPORATION
623 WYOMING BLVD. SE
ALBUQUERQUE
USA

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Stołowy generator wilgotności Thunder Scientific Model 2500
Metoda dwóch ciśnień, sprawdzona przez NIST, pozwala wytwarzać mikroklimat do precyzyjnego sprawdzania innych higrometrów i termometrów.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę