Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Mierniki pyłu PM2.5 » Czujnik zanieczyszczeń LB-499-GAS

LB-499-GAS - Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza dla rejestratora LB-490

Moduł detekotra gazów toksycznych LB-499-GAS

Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS jest przeznaczony do pomiaru stężeń pyłów i gazów toksycznych występującej w otaczającym powietrzu, takich jak:

 • PM2,5 - pyły zawieszone cząsteczek o średnicy nie większej niż 2,5 μm,
 • CO2 - dwutlenek węgla (ditlenek węgla),
 • NO2 - dwutlenek azotu,
 • CO - tlenek węgla,
 • SO2 - dwutlenek siarki,
 • O3 - ozon troposferyczny,
 • CH2O – (HCHO) formaldehyd (aldehyd mrówkowy, metanal).

Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS  jest przeznaczony do instalacji wewnątrz rejestratora danych stacji meteorologicznej LB-490, który wtedy jest dodatkowo uzupełniany wlotem do doprowadzenia mierzonego powietrza z zewnątrz.

Zasada działania modułu pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS działa w oparciu o wybrany zestaw sensorów zainstalowanych w układzie pomiarowym, których rodzaj jest dobierany zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Sensory, zależnie od rodzaju mierzonego gazu, są różnego typu i działaja na róznej zasadzie.

Sensory gazów NO2, CO, SO2, O3 i CH2O są celami elektrochemicznymi charakteryzującymi się dobrą selektywność. Każdy z sensorów posiada wbudowany układ  kompensacji termicznej i cyfrowe wyjście wyniku pomiaru, dzięki czemu charakteryzuje się dobra stabilnością.

Sensor PM mieszaniny cząsteczek zawieszonych w powietrzu wykorzystują metodę rozpraszania laserowego do wykrywania cząstek pyłu z dobrą selektywnością i stabilnością.

Sensor CO2 wykorzystuje niedyspersyjną metodę podczerwieni (NDIR) do wykrywania zawartości dwutlenku węgla w powietrzu. Charakteryzuje się dobrą selektywnością, pomiarem niezależnym  od zawartości tlenu, wbudowaną kompensacją temperatury i długą żywotnością.

Wyniki pomiarów sensorów są zbierane w pamięci rejestratora stacji meteorologicznej LB-490, skąd mogą być transmitowane na kilka sposobów: poprzez interfejs USB, Ethernet lub, po zainstalowaniu w rejestratorze modułu LB-499-GSM, za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Dane pomiarowe mogą być odczytywane na wyświetlaczu LCD rejestratora lub przesyłane do programu SCADA LBX zainstalowanego na komputerze PC.

Zastosowania modułu pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Głównymi źródłami toksycznych zanieczyszczeń atmosfery są: źródła naturalne (największe źródło), uprzemysłowienie, wzrost liczby ludności, energetyka i transport. Monitoring zanieczyszczeń ma zastosowanie głównie do kontrolowania atmosfery miast i przedsiębiorstw, ale także dla ostrzegania przed awariami.

Podstawowe parametry modułu pomiaru zanieczyszczeń powietrza

Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza LB-499-GAS jest większy od standardowego modułu LB-499-xx i jest montowany w rejestratorze LB-490 zamiast 3 standardowych modułów interfejsów LB-499-xx.

Zakresy pmiarowe
 • PM2,5: 0 ... 1000 ug/m3
 • CO2:   0 ... 5000 ppm
 • NO2:   0 ... 2 ppm
 • CO:     0 ... 12,5 ppm
 • SO2:    0 ... 2 ppm
 • O3:      0 ... 2 ppm
 • CH2O:  0 ... 5 ppm
Rozdzielczość pomiaru
 • PM2,5:     1 ug/m3
 • CO2:        1 ppm
 • NO2:      10 ppb
 • CO:        10 ppb
 • SO2:      10 ppb
 • O3:        10 ppb
 • CH2O:    10 ppb
Czas odpowiedzi
 • PM2,5:   45 sek
 • CO2:    120 sek
 • NO2:     30 sek
 • CO:       30 sek
 • SO2:     30 sek
 • O3:       30 sek
 • CH2O:   60 sek
Czas  nagrzewania
 • PM2,5: 60 sek
 • CO2:    3 min
 • NO2:    5 min
 • CO:      5 min
 • SO2:    5 min
 • O3:      5 min
 • CH2O:  3 min
Żywotność czujnika
 • PM2,5:  3 lata
 • CO2:     5 lat
 • NO2:     2 lata
 • CO:       2 lata
 • SO2:     2 lata
 • O3:       2 lata
 • CH2O:   2 lata
Zakres temperatur pracy     0...50 C
Wilgotność otoczenia  15...85 % RH, bez kondensacji 
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
LB-499-GAS - Moduł pomiaru zanieczyszczeń powietrza dla LB-490
Pomiar stężeń pyłów i gazów toksycznych: PM2,5, PM10, CO2, NO2, CO, SO2, O3, CH2O. Do instalacji wewnątrz rejestratora LB-490.
Ocena: 2/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę