Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Mierniki pyłu PM2.5 » Czujnik pyłu DM106A

DM106A - Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Czujnik pyłu zawieszonego Dienmern DM106A
 • Pomiar zanieczyszczeń atmosfery
 • Kieszonkowy miernik pyłu zawieszonego
 • Pomiar stężenia pyłu PM2,5
 • Laserowy czujnik smogu
 • Pyłomierz
 • Pomiar TVOC i HCHO
 • Pomiar temperatury i wilgotności
 • Niewielkie rozmiary
 • Interfejs użytkownika w języku polskim
 • Zasilanie akumulatorowe

Przeznaczenie czujnika pyłu zawieszonego

Czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu typ DM106A firmy Dienmern służy do pomiaru stężenia bardzo drobnych pyłów znajdujących się aktualnie w powietrzu otaczającym miernik. Natychmiastowy pomiar umożliwia detekcję z dużą dokładnością bardzo drobnych pyłów zanieczyszczających powietrze i zagrażających zdrowiu człowieka (PM1, PM2.5, PM10). Miernik zanieczyszczeń DM106A dostarczaj rzetelnej informacji  o stanie powietrza w pomieszczeniach takich jak mieszkania, domy, szkoły czy zakłady pracy.

Miernik Dienmern DM106A umożliwia dodatkowo kontrolę wielu innych parametrów powietrza. Ten przenośny czujnik smogu poza pomiarem poziomu pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10 mierzy wartości stężenia lotnych związków organicznych (TVOC) oraz aldehydu mrówkowego (HCHO). Dodatkowo czujnik DM106A umożliwia pomiar temperatury i wilgotności. W ocenie stopnia zagrożenia pomagają oznaczenia kolorystyczne mierzonych zanieczyszczeń i indeks jakości powietrza AQI. Ponadto jeśli stężenie zanieczyszczeń jest zbyt wysokie, czujnik Dienmern DM106A informuje o tym sygnałem dźwiękowym.

Zasada działania czujnika pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu DM106A działa w oparciu o wbudowane wysokiej jakości 3 czujniki-detektory - laserowy, elektrochemiczny i półprzewodnikowy. Wentylator miernika pyłu zasysa powietrze przez wlot powietrza, a sensor cząstek dokonuje pomiaru układem laserowym. Do wykrywania i zliczania cząstek w zakresie stężeń od 0 µg/m3 do 999 µg/m3 wykorzystuje się metodę rozpraszania światła. Cząsteczka zanieczyszczenia podczas przeciągania jej przez komorę detekcji zasłania laserowe źródło światła, co jest rejestrowane przez detektor. Sygnał z detektora światła jest analizowany w celu obliczenia stężenia pyłów w czasie rzeczywistym. Wysokiej jakości czujnik laserowy jest kalibrowany w procesie produkcyjnym .

Użytkowanie czujnika pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu DM106A jest urządzeniem mobilnym, przez co umożliwia pomiary stanu powietrza w każdym miejscu bez konieczności podłączania zasilania i dodatkowych kabli. Pyłomierz posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy, który jest ładowany przy pomocy kabla USB bezpośrednio z portu USB w dowolnym komputerze lub z odpowiedniego adaptera z sieci 230V.

Menu czujnika pyłu zawieszonego Dienmern DM106A

Miernik pyłu zawieszonego DM106A wyposażony jest w duży (2,8 calowy) kolorowy wyświetlacz LCD. Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza wyrażoną w µg/m3 i mg/m3 oraz dodatkowo sygnalizuje jakość powietrza w formie odpowiednich komunikatów słownych oraz wartości indeksu AQI. Pyłomierz wyświetla również poziomy TVOC i HCHO, a także dodatkowo temperaturę i wilgotność powietrza. Sygnalizacja dźwiękowa włącza się po przekroczeniu bezpiecznego stężenia pyłów. Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu posiada również możliwość ustawienia aktualnej daty i godziny.

Aby uruchomić urządzenie wystarczy wcisnąć przycisk umieszczony pod wyświetlaczem LCD (włącznik) przez około 2-3 sekundy. W czasie pracy można wcisnąć przycisk SET i zmienić ustawienia mierzonych parametrów. Krótkie wciśniecie przyciska pod ekranem LCD (włącznika) pozwala na zmianę układu wyświetlania wskaźnikowego. Optymalny pomiar uzyskuje się po około 5-10 minutach od uruchomienia czujnika ze względu na stabilizację otoczenia. Czujnik podczas pomiaru powinien być unieruchomiony, pomiar w ruchu będzie mniej dokładny. Szczegóły odnośnie ustawień i obsługi czujnik pyłu zawieszonego typ DM106A można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

Rodzaje, szkodliwość i dopuszczalne poziomy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu

Aerozole atmosferyczne cechują się szkodliwością zależną od ich rozmiaru PM (ang.: particulate matter), stężenia i czasu oddziaływania.

PM2,5 to mieszanina cząstek w powietrzu o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, chorobami układu oddechowego i krążenia, osłabienie czynności płuc, gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.

PM10 to mieszanina cząstek w powietrzu o średnicy nie większej niż 10 μm. Występowanie pyłów PM10 związane jest w szczególności z procesami spalania paliw stałych w kotłowniach i ciekłych w transporcie. W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach (średnia dobowa):

 • Poziom dopuszczalny 50 µg/m3 mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
 • Poziom informowania 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
 • Poziom alarmowy 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy określa wartości stężeń pyłów PM2,5 docelowe i dopuszczalne oraz wprowadza odrębny wskaźnik dla terenów miejskich (wskaźnik średniego narażenia), a także nakazuje poinformowanie społeczeństwa o możliwych zagrożeniach. Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 - 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny).

Parametry techniczne czujnika pyłu PM2,5 zawieszonego w powietrzu

Pomiar stężenia pyłów
Typ sensora pyłów
 laserowy, wbudowany                          
Zakres pomiaru stężenia pyłów PM2,5
 0...999 µg/m3 +/- 10%
Zakres pomiaru stężenia pyłów PM10  0...999 µg/m3 +/- 10%
Zakres pomiaru stężenia pyłów PM1  0...999 µg/m3 +/- 10%
Czas odpowiedzi  3 sekundy
Pomiar stężenia pozostałych czynników
Zakres pomiaru stężenia TVOC   0...9,999 mg/m3 +/- 10%
Zakres pomiaru stężenia  HCHO
 0...1,999 mg/m3 +/- 10%
Zakres pomiaru temperatury  -20...70°C +/- 3°C
Zakres pomiaru wilgotności względnej powietrza   20...90% +/- 10%
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy detekcji
 -10...45°C
Ciśnienie atmosferyczne
 86...106 kPa
Zakres wilgotności względnej powietrza  20...85%
Pozostałe parametry
Zasilanie  5 VDC (USB), 1000 mA
Pojemność akumulatora
 2200 mAh
Wymiary zewnętrzne  162 x 70 x 43 mm
Masa  220g


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu DM106A
Czujnik pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu LB-930 służy do pomiaru stężenia aerozoli znajdujących się aktualnie w atmosferze otaczającej miernik.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę