Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Rozwiązywanie problemów » Ethernet

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Problemy z konfiguracją programu w sieci

Klient LBX nie może nawiązać komunikacji z serwerem LBX
  • Należy sprawdzić, czy firewall na komputerze z klientem LBX, a także z serwerem LBX został odpowiednio skonfigurowany.
  • Opcja udostępniania połączenia powinna być włączona (Serwer->Konfiguracja podstawowa, zakładka Serwer)

Patrz także Konfiguracja sieciowa urządzeń z interfejsem Ethernet