Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Rozwiązywanie problemów » FAQ

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Często zadawane pytania

1. Odczyt danych z bazy danych
2. Klucze autoryzacyjne
3. Konfiguracja programu
4. Alarmy

1. Odczyt danych z bazy

1.1. Jak wydrukować tabelę z danymi zapisanymi w bazie danych?
Należy wyświetlić raport z wybranymi danymi, a następnie wybrać opcję 'Eksport'. Patrz: Raporty

1.2. Gdzie są przechowywane pliki bazy danych?
Główny plik bazy danych znajduje się w LBX\cache\cache_fdb.dat (typowo C:\LAB-EL\LBX\cache\cache_fdb.dat). Pliki archiwalne są kopiowane do katalogu LBX\data.

1.3. Jak odczytać dane z archiwalnych plików?
Należy z menu programu wybrać opcję 'Plik->Otwórz', a następnie wskazać wybrany plik.

1.4. Jak przenieść bazę danych z innego komputera?
Jeśli program LBX jest przenoszony na nowy komputer, należy uruchomić instalator LBX a następnie w kreatorze konfiguracji wybrać opcję importu danych. Patrz: Kreator konfiguracji

2. Klucze autoryzacyjne

2.1. W jaki sposób przenieść do programu klucze autoryzacyjne?
Po zainstalowaniu programu należy uruchomić kreator konfiguracji i wybrać opcję importu. Patrz: Kreator konfiguracji

2.2. Czy klucze autoryzacyjne są potrzebne?
Bez odpowiednich kluczy autoryzacyjnych część funkcjonalności programu zostanie zablokowana. W panelu bocznym na urządzeniach, dla których program nie odnalazł właściwych kluczy autoryzacyjnych pojawi się napis 'Demo'. Dane z tych urządzeń nie będą zapisywane do bazy danych, ograniczona będzie możliwość konfiguracji tych urządzeń.

3. Konfiguracja programu

3.1. Gdzie jest zapisywana konfiguracja programu?
Główne pliki konfiguracyjne programu to lbxs.cfg oraz lbxc.cfg znajdujące się w katalogu LBX\etc (typowo C:\LAB-EL\LBX\etc). Plik lbxs.cfg odpowiada za konfigurację serwera, plik lbxc.cfg za konfigurację programu okienkowego - klienta. W niektórych sytuacjach pliki te są kopiowane do katalogu LBX\backup. Tworzenie kopii konfiguracji ma miejsce przed zainstalowaniem nowej wersji programu, a także przy imporcie konfiguracji przez kreator.

3.2. Jak przenieść konfigurację ze starego komputera?
Przeniesienie konfiguracji z innego komputera jest możliwe za pomocą kreatora konfiguracji. Należy tu wybrać opcję 'Import konfiguracji', a następnie wskazać miejsce ze starymi danymi. Patrz: Kreator konfiguracji

3.3. Serwer jako usługa systemowa czy uruchamiana za każdym razem przez LBX?
Instalacja serwera działającego jako usługa systemowa jest zalecanym typem instalacji. Dzięki temu serwer działa przez cały czas w tle, dane są automatycznie zbierane, działa wywoływanie alarmów i reszta mechanizmów związanych z serwerem.
Dla instalacji w której serwer jest uruchamiany za każdym razem przez program LBX, wszystkie mechanizmy programu są wyłączane przy zamknięciu okna programu LBX. Niesie to za sobą wiele niedogodności, między innymi brak nadzoru nad pomiarami, brak zbierania danych.

3.4. Jak włączyć działanie serwera jako usługi systemowej?
W tym celu należy przejść do okna konfiguracji obsługi serwerów. Patrz: Konfiguracja obsługiwanych serwerów

3.5. Czy dla podglądu danych powinna być włączona obsługa serwera na lokalnym komputerze?
Dla serwera z dołączonymi urządzeniami znajdującej się na innym komputerze nie powinna być zaznaczona lokalna obsługa. W oknie z listą serwerów powinien być skonfigurowany tylko serwer zdalny. Patrz: Konfiguracja obsługiwanych serwerów

4. Alarmy

4.1. Jak można przetestować działanie wyjść alarmowych?
W oknie konfiguracji zdarzeń alarmowych pod listą alarmów znajduje się przycisk 'Testuj'. Każdy test należy wykonać dwukrotnie. Patrz: Alarmy

4.2. Czy alarmowanie działa przy wyłączonym programie?
Dla serwera LBX zainstalowanego i uruchomionego jako usługa systemowa cała funkcjonalność serwera włącznie z alarmowaniem jest włączona, jeśli został uruchomiony system Windows. W przypadku serwera uruchamianego za każdym razem przy otwieraniu głównego okna LBX, po zamknięciu okna LBX serwer zostaje zatrzymany, alarmowanie wtedy nie działa. Patrz: Konfiguracja obsługiwanych serwerów.

Patrz także: Rozwiązywanie problemów