Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Opis

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarmy - opis ogólny

W programie LBX wywoływanie alarmów składa się z dwóch części:

  • obsługi zdarzeń alarmowych
  • obsługi wyjść alarmowych
Dodatkowo niektóre urządzenia, np. LB-480, LB-523 posiadają własną konfigurację alarmowania, niezależną od programu LBX.

Zdarzenie alarmowe

Zdarzenie alarmowe jest definiowanym przez użytkownika zestawem warunków, które muszą być spełnione aby zostało wywołane wyjście alarmowe.

Konfiguracja

W celu dodania nowego zdarzenia alarmowego należy skonfigurować wyjście alarmowe, które będzie wywoływane po zaistnieniu sytuacji alarmowej.
Konfiguracja wyjść alarmowych: wyjścia alarmowe

Po skonfigurowaniu wyjść alarmowych, które są wspólne dla wszystkich zdarzeń alarmowych można przystąpić do ustawień alarmów. Otworzenie konfiguracji zdarzeń alarmowych nastąpi po wyborze z menu "Serwer->Alarmy":

Konfiguracja alarmowania

Zdarzenia alarmowe oraz ich konfigurację można podzielić na kilka obszarów:

Informacje o wywołanych alarmach

Poza wywołaniem zdefiniowanego wyjścia alarmowego, zdarzenia alarmowe są zapisywane do bazy danych programu. Po wystąpieniu alarmu w oknie "Aktywne alarmy" (dostępnym z panelu bocznego) aktualizowana jest informacja o trwających zdarzeniach alarmowych. Patrz opis okna aktywne alarmy