Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Grupy alarmów

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Grupy alarmów

Opis

W celu łatwiejszego zarządzania alarmami zostały utworzone grupy alarmów. Umożliwiają one zbiorcze włączanie i wyłączanie aktywności alarmów.

Działanie

Grupy alarmów są dostępne dla:

  • alarmów dla bieżących zmiennych
  • alarmów dla urządzeń
  • alarmów bazy danych
  • przekroczeń w pamięci rejestracji
UWAGA! Alarm jest aktywny, jeśli spełnione są wszystkie warunki:
  • alarm został włączony w swojej konfiguracji
  • alarm nie należy do żadnej grupy
  • alarm należy do grup i przynajmniej jedna grupa ta jest włączona i aktywna
Jeśli alarm należy do jednej lub wielu grup i wszystkie te grupy zostaną wyłączone, to dany alarm także zostanie wyłączony.

Konfiguracja

W celu dodania grupy alarmów należy przejść do okna 'Grupy alarmów' (z menu Serwer->Alarmy).
W poniższym oknie należy wybrać wszystkie alarmy należące do danej grupy.

Program LBX - konfiguracja grupy alarmów

Włączanie zmienną

Aktywność grupy alarmów może być sterowana za pomocą zmiennej. W tym celu należy wybrać odpowiednią zmienną.
Grupa alarmów będzie aktywna, jeśli została włączona i jednocześnie wartość danej zmiennej będzie większa od 0. W przypadku błędnej wartości zmiennej grupa alarmu będzie aktywna.