Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Aktywne alarmy

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Aktywne alarmy

Okno 'Aktywne alarmy' można wyświetlić na ekranie wybierając z menu 'Serwer->Aktywne alarmy', bądź też wybierając z panelu bocznego 'Aktywne alarmy'.

Opis alarmów globalnych

Monitoring klimatu - aktywne alarmy

W oknie tym wyświetlane są aktywne zdarzenia alarmowe, to znaczy te w których zostało stwierdzone spełnienie wszystkich warunków włączenia alarmu biorąc pod uwagę skonfigurowany minimalny czasem trwania sytuacji alarmowej.

Informacje wyświetlanie w oknie:

 • Nazwa - nazwa alarmu zdefiniowana w konfiguracji alarmu
 • Pochodzenie alarmu - nazwa zmiennej albo urządzenie z którego pochodzi alarm
 • Zdarzenie - próg alarmowy, predefiniowane zdarzenie alarmowe w urządzeniu lub opis alarmu globalnego
 • Czas rozpoczęcia - czas zdetekowania alarmu
 • Czas zakończenia - czas zakończenia alarmu
 • Informacje - dodatkowe informacje dotyczące aktywności alarmu

Operacje:

 • Usuń - usuwa nieaktywny alarm z listy
 • Usuń wszystko - usuwa wszystkie nieaktywne alarmy z listy
 • Odraczaj - pozwala odroczyć sygnalizację alarmu na określony czas. Ustawnienie to wyłączy sygnalizację na wyjściu alarmowym
 • Wyłącz - umożliwia ręczne wyłączenie alarmu. Opcja ta jest dostępna tylko dla wybranych alarmów
 • Pokaż tylko aktywne alarmy - ukrywa zakończone alarmy
 • Pomoc - wyświetla plik pomocy