Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Pamięć rejestracji

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Przekroczenia w pamięci rejestracji

Opis

Dla każdej zmiennej pochodzącej z pamięci rejestracji urządzenia można zdefiniować alarm przekroczenia w pamięci rejestracji. Alarmy te są tylko zapisywane do bazy danych. Ich detekcja następuje w momencie odczytu i analizy danych z pamięci rejestracji wybranego urządzenia.

Konfiguracja

W celu dodania przekroczeń stanów alarmowych z pamięci rejestracji do bazy danych, należy wybrać 'Przekroczenia w pamięci rejestracji' (z menu Serwer->Alarmy).

Alarmy w pamięci rejestracji

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawi się okno konfiguracji alarmu. Wymagane jest uzupełnienie danych konfiguracyjnych:

  • Zmienna - należy wybrać odpowiednią zmienną z listy obecnie dostępnych zmiennych programu
  • Warunek - określenie warunku zaistnienia sytuacji alarmowej, np. T1/RH > 80 oznacza, że dla zmiennej T1/RH o wartości większej niż 80 zostanie zdetekowany alarm
  • Próg alarmowy - wartość wyznaczająca próg zdarzenia alarmowego
  • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu aktywności alarmu

Przykładowe ustawienie alarmu dla pamięci rejestracji urządzenia:

Dodawanie alarmów rejestracji dla temperatury i wilgotności