Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Baza danych

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarmy od zaniku rejestracji do bazy danych

Opis

Każda zmienna rejestrowana w bazie danych powinna podlegać specjalnej kontroli. Alarmy wykrywające zanik rejestracji umożliwiają szybkie zidentyfikowanie problemów wynikających z błędów konfiguracji, awarii sprzętu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Konfiguracja

W celu dodania nowego zdarzenia alarmowego należy przejść do okna 'Alarmy bazy danych' (z menu Serwer->Alarmy).

Alarmy - rejestracja danych

Po kliknięciu 'Dodaj' otworzy się okno konfiguracji alarmu dla zmiennej. Nowe zdarzenie alarmowe wymaga uzupełnienia danych konfiguracyjnych:

  • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu włączenia dostępności alarmu
  • Nazwa alarmu (jako zmienna) - nazwa nowej zmiennej dodanej w programie do listy zmiennych. Zmienna może być wykorzystana w ekranach użytkownika, funkcjach i innych częściach programu, jej wartość to 0 albo 1.
  • Zmienna - należy wybrać odpowiednią zmienną z listy obecnie dostępnych w bazie danych zmiennych programu
  • Najdłuższy odstęp pomiędzy zapisami [godzin] - interwał rejestracji dla danej zmiennej w godzinach, wartość ta może być zawyżona np. o 1 godzinę
  • Sygnalizuj alarm w momencie wystąpienia sytuacji alarmowej/zaniku sytuacji alarmowej - określa czy alarm ma być wywołany natychmiast po spełnieniu wyżej określonych warunków, czy przy zaniku sytuacji alarmowej ale po wcześniejszym wykryciu alarmu
  • Wyjścia alarmowe - wybór wywoływanego wyjścia alarmowego (patrz: wyjścia alarmowe). Dodatkowo każdy wykryty alarm jest zapisywany w bazie danych programu.

Testowanie

Po skonfigurowaniu, alarm należy przetestować. W tym celu, w oknie 'Alarmy bazy danych', należy wcisnąć przycisk 'Testuj'. Wybrane wyjście alarmowe powinno zostać natychmiast wywołane, testowane zdarzenie alarmowe nie zostanie zapisane w bazie danych. Wyjście alarmowe zostanie aktywowane na 10 sekund. Każde ustawione zdarzenie powinno zostać przetestowane przynajmniej dwa razy.