Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Wyjścia alarmowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: wyjścia alarmowe

W oknie konfiguracji serwera na zakładce Wyjścia alarmowe jest lista wyjść alarmowych zadeklarowanych w serwerze. Wyjścia alarmowe służą do sygnalizacji stanów alarmowych w serwerze. Alarmy definiowane są osobno, jednak aby można było zdefiniować jakikolwiek alarm, wymagana jest wcześniej obecność zadeklarowanych w serwerze wyjść alarmowych.

Na liście wyjść alarmowcyh jest ikona określająca typ urządzenia i jego nazwa. Do operacji na liście służą trzy przyciski: dodaj, edytuj i usuń. Operacje edytuj i usuń wymagają zaznaczenia na liście wyjścia którego ma dotyczyć operacja. Edycja daje możliwość zmiany wszystkich ustawień, zgodnie z opisem dodawania nowego wyjścia.

Dodaj wyjście alarmowe

Dodanie nowego wyjścia wymaga w pierwszym etapie wybrania jego typu. Każdy typ wyjścia ma swoją indywidualną konfigurację opisaną osobno, patrz opis wyjść alarmowych. Do wyboru są następujące typy wyjść alarmowych:

  • wysyłanie wiadomości e-mail
  • telefon z powiadomieniem
  • dźwięk z komputera
  • brzęczyk/przekaźnik w LB-473
  • wysłanie SMS przez modem GSM
  • uruchomienie dowolnego programu