Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Wyjścia alarmowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: wyjścia alarmowe

W oknie konfiguracji serwera, w zakładce Wyjścia alarmowe znajduje się lista zadeklarowanych w serwerze wyjść alarmowych. Te wyjścia są wykorzystywane do sygnalizowania różnych stanów alarmowych w serwerze. Aby móc zdefiniować alarmy ( opisane osobno), wymagane jest zadeklarowanie wyjść alarmowych dostępnych w serwerze. .

Konfiguracja alarmowania

Lista wyjść alarmowych zawiera ikonę symbolizującą typ urządzenia oraz nazwę wyjścia. Do operacji na liście służą trzy przyciski: dodaj, edytuj i usuń. Operacje edytuj i usuń wymagają zaznaczenia na liście wyjścia którego ma dotyczyć operacja. Edycja daje możliwość zmiany wszystkich ustawień, zgodnie z opisem dodawania nowego wyjścia.

Dodaj wyjście alarmowe

Aby dodać nowe wyjście alarmowe, najpierw należy wybrać jego typ. Szczegółowe informacje na temat typów wyjść alarmowych znajdują się na dedykowanej stronie: opis wyjść alarmowych.