Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » MODBUS-TCP

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: MODBUS-TCP

Przeznaczenie

Program LBX ma możliwość uruchomienia wewnętrznego serwera MODBUS/TCP, który działa jak typowe urządzenie MODBUS slave - odpowiada na zapytania z urządzeń master. W ten sposób program LBX może "udawać" urządzenie z interfejsem MODBUS, udostępniając swoje dane do innych programów (np. SCADA), prezentując zmienne jako rejestry.

Konfiguracja

Serwer MODBUS

W celu włączenia serwera MODBUS/TCP należy na zakładce konfiguracyjnej zaznaczyć opcję "włącz MODBUS/TCP slave". Dodatkowo opcjonalnie można podać numer portu TCP na jakim ma działać serwer, domyślnie jeśli port nie zostanie podany to jest używany port 502 właściwy dla usługi MODBUS/TCP.

Mapowanie zmiennych na rejestry

Udostępnianie zmiennych z programu LBX przez interfejs MODBUS/TCP polega na przypisaniu ich do odpowiednich numerów rejestrów widzianych w protokole MODBUS. Dla zmiennych odpowiadających wartościom mierzonym używane są rejestry typu INPUT, które czytane są za pomocą funkcji 04 (Read Input Registers). Obecnie wszystkie zmienne przekazywane są w postaci liczb FLOAT, z których każda zajmuje parę rejestrów MODBUS.

Do eksportu zmiennych w postaci rejestrów służy tabela "Mapowanie zmiennych na rejestry", w której definiuje się odpowiednie pary zmienna-rejestr. Wpisy do tabeli można dodawać, edytować i usuwać za pomocą przycisków Dodaj, Edytuj, Usuń znajdujących się z prawej strony tabeli.

Dodanie rejestru polega na podaniu adresu rejestru i nazwy zmiennej w której znajduje się wynik pomiaru.
Adres rejestru musi być podany w postaci dziesiętnej - liczba parzysta, gdyż liczby FLOAT zajmują parę rejestrów.
Nazwa zmiennej musi być podana z pominięciem nazwy serwera, przykładowo dla istniejącej zmiennej o nazwie:

nazwa_serwera/urządzenie/wejście/wynik
należy podać:
/urządzenie/wejście/wynik