Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » ODBC

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Dodatkowa baza danych ODBC

Opis

Program LBX umożliwia zapis danych do zewnętrznej bazy danych wykorzystując interfejs ODBC.

Zapis danych do zewnętrznej bazy danych odbywa się równolegle do zapisu w wewnętrznej bazie danych programu LBX. Program nie korzysta z danych zapisanych po stronie zewnętrznej bazy danych, dane te nie są nigdy używane. Wszysktkie informacje są odczytywane z wbudowanej do programu bazy danych.
Dodatkowo istnieje możliwość zapisu do zewnętrznej bazy danych aktualnych wartości zmiennnych.

Konfiguracja

Okno konfiguracji zostanie wyświetlone po wybraniu z menu 'Serwer->konfiguracja zaawansowana->Dodatkowa baza danych'.
Konfiguracja źródła danych ODBC dostępna jest po wciśnięciu przycisku 'Konfiguracja ODBC'. Tam znajduje się także pomoc dotycząca korzystania z interfejsu ODBC.

Serwer LBX - ustawienia ODBC

  • Włącz zapis do bazy danych - w celu automatycznego zapisu do zewnętrznej bazy danych należy zaznaczyć tą opcję oraz wybrać źródło danych ODBC wskazując na liście odpowiednią nazwę DSN, ustawioną za pomocą przycisku 'Konfiguracja ODBC'. Ponadto należy wypełnić dane dodatkowe, o ile są wymagane.
  • Dodaj unikalny prefix ... - umożliwienie zapisu danych z wielu serwerów LBX do jednej zewnętrznej bazy danych. Nazwy tabel z różnych serwerów LBX będą miały unikatowe nazwy.
  • Zapis bieżących zmiennych co ... sekund - dodatkowo oprócz danych zapisywanych w głównej bazie danych serwera LBX będą zapisywane aktualne wartości zmiennych.
Po wypełnieniu właściwych pól należy nacisnąć przycisk 'Test ustawień', dzięki czemu zostanie sprawdzona dostępność do źródła danych oraz możliwość zapisu odpowiednich struktur używanych przez program. W przypadku napotkania błędów użytkownik otrzyma informację o odmowie dostępu. Dodatkowe informację będą zapisane w komunikatach programu LBX.