Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Serwer

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera - serwer

Serwer dostępny w zewnątrz

Program udostępnia zdalny dostęp do serwera, dla programów klienckich łączących się z serwerem zdalnie przez sieć. Aby program umożliwiał zdalny dostęp, należy go włączyć, domyślnie po instalacji nie jest on włączony. Zdalny dostęp możliwy jest zarówno do programu działającego jako osobny serwer (zdalny dostęp to zwykle główny sens działania osobnego serwera), jak i również do programu LBX działającego samodzielnie i obsługującego serwer lokalny bez osobnej usługi systemowej - w takim wypadku wymagane jest ciągłe działanie programu aby zapewnić zdalny dostęp.

Dostępne opcje:

 • udostępnij serwer przez połączenie TCP/IP - ta opcja włącza zdalny dostęp przez sieć TCP/IP, domyślnie używany numer portu to 2800.
 • użyj numeru portu inny niż domyślny - ta opcja pozwala ustalić inny numer portu na którym ma działać serwer, na wypadek takiej konfiguracji która tego wymaga.
 • zabezpieczenie połączenia SSL/TLS - pozwala włączyć zabezpieczenie połączenia między klientem a serwerem.
  Wymagane są następujące pliki, które musza się znajdować w podkatalogu keys:
  • cert.pem - certyfikat serwera (tylko po stronie serwera),
  • key.pem - klucz prywatny serwera (tylko po stronie serwera, na dodatek plik powinien być zabezpieczony przed odczytem przez nieuprawnionych użytkowników),
  • ca.pem - certyfikat wydawcy certyfikatu dla klienta, służący do zweryfikowania certyfikatu serwera (po stronie klienta).
  Zabezpieczne jest wyłącznie połączenie dla zewnętrznych klientów, domyślne połączenie między klientem i serwerem na tym samym komputerze nie jest zabezpieczane.
  Używane certyfikaty i ich status ważności możliwy jest do podejrzenia w menu serwera - informacje - certyfikat.

Serwer proxy

Normalnie serwer wymaga działania na stałym adresie IP, aby klienci łączący się z serwerem mogli podać ten adres znając go "z góry". W sytuacji gdy serwer działa na komputerze z dynamicznie zmiennym adresem IP (np. Neostrada), dostępny jest mechanizm zapewniający możliwość skomunikowania się klienta z serwerem - przez serwer proxy. Serwer proxy to taki program, który działa na ogólnie dostępnym w internecie stałym adresie i przyjmuje zgłoszenia od klientów, umożliwiając im połączenie z serwerami które nawiązują także kontakt z proxy. Aby udostępnić ten mechanizm połączenia z serwerem, serwer LBX musi być odpowiednio skonfigurowany do tego celu. Należy podać odpowiednie dane, włączając najpierw opcję "zaanonsuj obecność serwera":

 • hasło dostępu - podanie hasła zapewnia możliwość połączenia się z serwerem tylko tym klientom, co znają hasło. To jest mechanizm oddzielny od autoryzacji użytkownika - niezależnie od tego hasła, po nawiązaniu połączenia z serwerem należy podać login i hasło użytkownika. To hasło tutaj zabezpiecza przed uzyskaniem w ogóle połączenia z serwerem przez nieznanego klienta.
 • przekierowanie przez inny port - w przypadku gdy serwer LBX uruchomiony jest na komputerze stojącym za bramką, która dokonuje translacji adresów i/lub przekierowania portów, możliwa jest sytuacja że port TCP na serwerze jest inny niż port przekierowany na bramce. W takim wypadku należy tutaj podać ten numer portu, który jest używany na bramce.
 • powiadom następujące serwery proxy - lista serwerów proxy, które mają pośredniczyć pomiędzy serwerem a klientem lbx. Teoretycznie wystarcza jeden taki serwer, ale w praktyce aby zapewnić bardziej niezawodne działanie w realnych warunkach gdy mogą być okresowe problemy z łącznością i działaniem łącz sieciowych i serwerów, lepiej podać kilka adresów serwerów proxy. Firma LAB-EL prowadzi w chwili obecnej dwa serwery proxy dla lbx, pod adresami proxy1.lbx.label.pl i proxy2.lbx.label.pl