Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Pomiary przełączane

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: pomiary przełączane

Opis

Pomiary przełączane umożliwiają dokonanie pomiarów w wielu pomieszczeniach za pomocą jednego urządzenia sterującego oraz jednego czujnika.

Konfiguracja

W oknie konfiguracji serwera na zakładce Pomiary przełączane można zdefiniować nowy typ urządzeń w wyniku czego powstanie zbiór pomiarów przełączanych.
W tym przypadku urządzenie sterujące, (np. LB-851) zarządza przełączaniem pomiarów (np. dopływem powietrza do czujnika).
Po odczekaniu określonego czasu na ustabilizowanie się nowych warunków wykonywany jest kolejny pomiar.

Pomiary przełączane - konfiguracja

Okno pomiarów

W oknie zawarte są informacje dotyczące momentu wykonania kolejnego pomiaru oraz czasy ostatniego pomiaru dla każdego z przełączanych wejść.

Pomiary przełączane