Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Serwer WWW

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Serwer WWW

Opis

Dane z serwera LBX można wyświetlać w przeglądarce internetowej bez instalowania programu klienta LBX. Do generowania stron WWW używany jest wbudowany serwer nie wymagający instalacji dodatkowych programów.
Dostępne są strony zawierające stan serwera, wykresy, alarmy, dane pochodzące z urządzeń oraz strony stworzone przez użytkownika LBX.

Uwaga! W celu zalogowania przez przeglądarkę internetową należy posiadać specjalne klucze autoryzacyjne.

Użytkownicy

Serwer WWW wymaga konfiguracji dodatkowych kont użytkowników www. Standardowe konta użytkowników LBX nie działają dla WWW.
Konfiguracja serwera - użytkownicy

Konfiguracja

Serwer LBX - konfiguracja WWW

W oknie Konfiguracja serwera - ustawienia zaawansowane na zakładce Serwer www znajduje się konfiguracja serwera WWW. Uruchomienie serwera WWW wbudowanego w serwer LBX następuje po zaznaczeniu opcji 'Włącz serwer WWW'.

  • Włącz serwer WWW - właczenie/wyłączenie wbudowanego serwera WWW
  • Port TCP - port TCP serwera WWW. Dla portu 80 adresem serwera będzie mojanazwa.pl (127.0.0.1), dla innego portu np. 8080 w przeglądarce należy wpisać mojanazwa.pl:8080 (127.0.0.1:8080)
  • Używaj bezpiecznego połączenia SSL - włącza połaczenie na bezpiecznym porcie. Połaczenia nawiązywane przez zwykły nieszyfrowany port zostaną przekierowane na bezpieczny port. Użycie tej opcji wymaga umieszczenia w folderze LBX/www prywatnego klucza dla połączeń SSL. Należy nadać mu nazwę lbx_www.pem (LBX/www/lbx_www.pem)
  • Port TCP dla połączenia SSL - bezpieczny port TCP serwera WWW, na który zostaną przekierowane połączenia nieszyfrowane

Strony www użytkownika

Serwer WWW umożliwa dodanie własnych stron, które będą zawierały dowolną treść. Dane zawarte na tych stronach mogą być uzupełnianie o aktualne wartości zmiennych i wykresy przy pomocy specjalnych znaczników LBX.

Instrukcja tworzenia stron www użytkownika