Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Urządzenia

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: urządzenia

W oknie konfiguracji serwera na zakładce Urządzenia jest lista urządzeń zadeklarowanych w serwerze. Na liście jest nazwa urządzenia, typ i miejsce dołączenia. Do operacji na liście służą trzy przyciski: dodaj, edytuj i usuń. Operacje edytuj i usuń wymagają zaznaczenia na liście urządzenia którego ma dotyczyć operacja. Edycja daje możliwość zmiany wszystkich parametrów dla istniejącego już urządzenia, zgodnie z opisem dodawania nowego urządzenia.

Dodaj nowe urządzenie

Serwer LBX - konfiguracja urządzeń

Dodanie nowego urządzenia wymaga podania następujących informacji:

 • typ urządzenia - wybór z listy, patrz również obsługiwane urządzenia
 • nazwa opisowa - opisowa nazwa urządzenia, która będzie je identyfikować w programie. Nazwa powinna być dość prosta (litery, cyfry, spacja, myślnik) i krótka, gdyż jest ona używana w różnych miejscach w programie. Nazwa powinna zostać dobrana odpowiednio tak, aby jednoznacznie identyfikować urządzenie, np. opisując jego funkcję, lokalizację albo jako umowny symbol.
 • miejsce dołączenia - należy wybrać i podać sposób dołączenia urządzenia do serwera, do wyboru są:
  • port szeregowy - typowo podłączenie bezpośrednio do komputera przez port RS232, ale możliwe są również porty tzw. wirtualne, które odpowiadają innym urządzeniom a nie fizycznym portom RS232 (np. konwertery ethernet/serial podłączone gdzieś dalej przez sieć ethernet, przejściówki USB/serial, modemy, itd). Port można wpisać w okienku bezpośrednio (dla Windows typowo w postaci COMx, dla systemów unix'owych /dev/ttyXXX, możliwa jest też detekcja istniejących w systemie portów: za pomocą przycisku " ..." obok listy - po detekcji lista zostaje wypełniona wykrytymi portami, które można wybrać bezpośrednio z listy. Detekcja portów w systemie Windows przedstawia obok numeru portu również opis identyfikacyjny (o ile taki został zarejestrowany w systemie), co pozwala na łatwiejszą identyfikację niektórych portów, szczególnie tych wirtualnych.
  • USB - podłączenie urządzenia przez USB, to dotyczy wyłącznie urządzeń obsługiwanych bezpośrednio przez program przez interfejs USB. W przypadku urządzeń które mają własne drivery USB tworzące np. wirtualne porty COM (jak modem Motorola G20 oraz wszelkiej maści przejściówki RS232/USB, należy wybrać podłączenie przez port szeregowy podając odpowiedni port wirtualny.
  • sieć TCP/IP - dotyczy urządzeń podłączonych przez sieć TCP/IP, zwykle są to urządzenia podłączone nie bezpośrednio do komputera, ale do lokalnej sieci ethernet, albo nawet przez sieć rozległą (WAN, internet). W takim wypadku urządzenie może być dość odległe, mimo to należeć logicznie do serwera i być przez nią widziane i obsługiwane.
  • Połączenie przychodzące TCP/IP - dotyczy urządzeń podłączonych przez sieć TCP/IP, które mają możliwość zainicjowania połączenia z serwerem. Dotyczy to np konwertera Moxa DE-311, który z serwerem LBX może łączyć się z dowolnego miejsca. Wymagana jest znajomość adresu serwera LBX po stronie urządzenia nawiązującego komunikację.
  • urządzenie z serwera - wiele obsługiwanych urządzeń ma zestaw wejść, które pozwalają na dołączanie innych urządzeń. Pomimo że te dalsze urządzenia nie są bezpośrednio dołączone do komputera, program LBX pozwala widzieć je jako osobne, indywidualne urządzenia, analogicznie tak jakby były podłączone bezpośrednio. W programie określone jest to jako "tunelowanie". Dla takich urządzeń należy określić miejsce dołączenia podając nazwę urządzenia przez które jest ono dołączone oraz identyfikację wejścia. Typowe przykłady to LB-710 i LB-760 podłączane przez LB-485, dowolne urządzenia podłączane przez konwertery ethernet/RS232 (które program potrafi obsługiwać bezpośrednio bez użycia wirtualnych portów COM), czy też czujniki pomiarowe S300 podłączane przez np. LB-473/LB-486/LB-731/LB-741, choć to może akurat mniej praktyczne zastosowanie.
  • demonstracja - program LBX potrafi udawać obecność niektórych urządzeń, symulując ich obecność - można to nazwać trybem "demo" dla tych urządzeń. W chwili obecnej dotyczy to czujników pomiarowych S300. Tak zadeklarowane urządzenie nie istnieje w rzeczywistości, program zaś udaje jego obecność i generuje dla niego odpowiednie dane, pozwalając zapoznać się z typową funkcjonalnością programu dla danego urządzenia.

Dodatkowa konfiguracja urządzeń

Niektóre urządzenia wymagają dodatkowej konfiguracji. W takim wypadku konfiguracja urządzenia prowadzi do następnego ekranu konfiguracyjnego, który jest zależny od typu urządzenia - patrz konfiguracja urządzenia w serwerze indywidualnie dla każdego urządzenia w wykazie obsługiwanych urządzeń.

Ustawienia portu szeregowego

Jeśli urządzenie jest dołączone przez port szeregowy, konfiguracja prowadzi do następnego ekranu konfiguracyjnego pozwalającego zmienić ustawienia portu szeregowego. Typowo dla każdego urządzenia proponowana jest domyślna konfiguracja właściwa dla tego urządzenia, ale istnieje zwykle możliwość zmiany jeśli zachodzi taka potrzeba. Dla większości urządzeń które mają stałe parametry pracy łącza szeregowego takie zmiany spowodują brak poprawnej komunikacji z urządzeniem, niektóre urządzenia jednak mają pewne możliwości konfiguracji.

Konfiguracja portu pozwala na wybór:

 • predefiniowanego dla urządzenia domyślnego zestawu ustawień
 • ustawień wybranych indywidualnie:
  • prędkość transmisji szeregowej w bps
  • ilość bitów danych [5,6,7,8]
  • ilość bitów stopu [1,2]
  • bit parzystości [brak,parzystość,nieparzystość]
  • sterowanie przepływem [brak,RTS/CTS]