Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Pliki log

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera - pliki log

Opis

Do pliku log programu LBX są zapisywane informacje w formie tekstowej o aktywnościach podejmowanych przez serwer LBX. Zapisywane informacje mogą być bardziej lub mniej szczegółowe w zależności od wybranego poziomu rejestracji. Zaleca się aby przy typowym działaniu programu zapis do pliku log był włączony, natomiast poziom rejestrowanych zdarzeń był ustawiony na opcję 'istotne komunikaty'.

Opcje

Miejsce zapisu logu

  • log wyłączony - wyłączenie zapisu do pliku log (niezalecane)
  • dziennik zdarzeń (Win NT) / syslog (unix) - zapis do systemowego dziennika zdarzeń
  • do pliku - rejestracja do określonego pliku (zalecane)
    • Plik dziennika zdarzeń - pełna ścieżka do pliku rejestracji
    • Limit wielkości pliku - ograniczenie wielkości tworzonego pliku, stare dane będą usuwane (zakecana opcja, ustawienie np. 30000 kB)

Poziom rejestrowanych zdarzeń

Typowo należy wybrać opcję 'istotne komunikaty, plus powyższe (poziom standardowy)'.
Włączenie informacji szczegółowych lub uruchomieniowych i diagnostycznych może wiązać się z dużym obciążeniem pracy dysku twardego.

Serwer LBX - pliki log