Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Opcje

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: opcje

Opis

Ustawienia prezentowane na zakładce 'Opcje' są traktowane jako domyślne dla każdego z urządzeń (globalne). Dodakowo większość urządzeń posiada własne ustawienia dostępne z menu 'Ustawienia komunikacyjne'. Po wybraniu opcji 'zgodnie z globalnymi ustawieniami serwera' w ustawieniach komunikacyjnych urządzenia, ważne będą opcje z tej zakładki (globalne). W przeciwnym przypadku wyższy priorytet od ustawień globalnyh będą miały ustawienia dla konkretnego urządzenia.

Opcje

Pamięć rejestracji w urządzeniach / baza danych

  • Automatyczny odczyt pamięci rejestracji i zapis do bazy danych w tle - domyślna opcja dzięki której po włączeniu serwera LBX dane będą automatycznie zbierane do bazy danych. Wyłączenie tej opcji spowoduje konieczność ręcznego odczytu danych z urządzeń - na żądanie.
  • Automatyczny zapis pamięci rejestracji do bazy danych przy odczycie ręcznym - przepisanie odczytanych danych po ręcznym odczycie pamięci rejestracji.
Standardowo dwie powyższe opcje powinny być zaznaczone.

Synchronizacja zegara

  • Brak automatycznej synchronizacji - brak synchronizacji czasu urządzeń z czasem PC (niezalecane).
  • Synchronizacja do czasu PC - czas w urządzeniach będzie automatycznie przestawiany, jeśli zostanie wykryta znacząca rozbieżność w odczytach zegarów.
  • Synchronizacja do odbiornika GPS - opcja przydatna w przypadku posiadania zewnętrznego odbiornika GPS.

Serwer LBX - opcje