Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Archiwizowanie danych

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera: archiwizowanie danych

Opcje archiwizowania danych zebrane są na zakładce "archiwum" w oknie konfiguracji serwera.
Program tworzy automatycznie pliki z danymi archiwalnymi, pliki te nigdy nie są usuwane przez program LBX. Nowe pliki są tworzone co zadany okres czasu, natomiast nazwa pliku odzwierciedla okres danych który został zapisany do tego pliku. Archiwizacja odbywa się pod koniec wyznaczonego okresu (plus dodatkowe opóźnienie - patrz poniżej opis nastawy "czas na dokończenie odczytu danych").

  • katalog na archiwizowane pliki danych - program w tym katalogu tworzy archiwalne pliki danych, może to być katalog na loklanym dysku twardym dowolnie wybrany przez użytkownika. Jeżeli katalog taki nie istnieje, zostanie on przez program automatycznie utworzony.
  • okres archiwizacji danych - czas po którym program ma dokonywać automatycznej archiwizacji danych: do wyboru jest raz na dobę, tydzień i miesiąc. Dla dobowego okresu zapis danych archiwalnych inicjowany jest o północy, dla okresu tygodniowego - o północy z niedzieli na poniedziałek, dla okresu miesięcznego - o północy z ostatniego dnia miesiąca na 1-szy dzień miesiąca następnego.
  • usuwaj dane z bieżącej bazy danych starsze niż [dni] - program ma możliwość usuwania danych starszych niż zadany czas z archiwum, tak aby nie rosło ono w nieskończoność. Przechowywane są dane które są nie starsze niż zadany okres czasu. Po włączeniu tej opcji należy podać okres czasu w dniach, ile danych ma być przechowywanych w archiwum. Usuwanie danych z archiwum odbywa się tylko raz na dobę po północy (przy ciągłym działaniu programu), oraz po starcie programu - w ten sposób program przechowuje przynajmniej tyle danych co zadany okres czasu, może być ich jednak w danej chwili więcej.
  • czas na dokończenie odczytów danych [min] - ten parametr określa jakie opóźnienie w zapisie archiwum wprowadzi program (w stosunku do chwili archiwizacji opisanej wcześniej) - opóźnienie to ma na celu zapewnienie że wszystkie dane zostaną prawidłowo odczytane i zapisane. Problem polega na tym, że w chwili w której ma nastąpić archiwizacja, mogą być jeszcze nieprzeczytane dane z urządzeń (np. z ich wewnętrznych pamięci rejestracji), które zawierają jeszcze ten okresu archiwizacji który właśnie mija. Żeby te dane przeczytać z urządzeń, potrzebna jest jeszcze chwila czasu - zależna od tego w jaki sposób te dane są odczytywane. W urządzeniach prowadzących rejestrację nie częściej niż co minutę, te dane nie są przez program czytane częściej niż właśnie co minutę, czyli bezpieczny okres jaki trzeba odczekać to przynajmniej minuta w takich przypadkach. Do tego bezpiecznie trzeba jeszcze dodać drugą minutę na wypadek różnicy czasu pomiędzy czasem na komputerze a czasem w urządzeniu - gdyż niektóre urządzenia synchronizują czas z dokładnością do minuty (bez sekund), co sprawia że różnica czasu może być do minuty.
  • dodatkowa kopia archiwum (na innym dysku) - po utworzeniu na lokalnym dysku twardym plików archiwalnych, program może kopiować te pliki na dysk sieciowy. Należy zadbać, aby proces odpowiedzialny za serwer LBX (lbxdnt.exe) miał odpowiednie prawa do kopiowania danych na wskazaną ścieżkę. Zalecany jest zapis folderu w postaci \\nazwa_serwera\ścieżka.

Program LBX - dane archiwalne