Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Wzorcowania

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wzorcowania

Okno 'Wzorcowania' jest dostępne z menu 'Serwer->Wzorcowania'.
Informacje o dostępnych świadectwach wzorcowania są zapisywane w bazie danych. Na podstawie informacji pochodzących z dołączonych urządzeń, serwer LBX wyświetla informacje o dostępnych lub brakujących świadectwach.

Zalecenia

W zależności od procedur wewnętrznych i systemów jakości przyjmowane są różne zalecane okresy ponownego wzorcowania czujników pomiarowych. Typowo jest to 12 miesięcy lub 24 miesiące, jednak okres ten ulega skróceniu w przypadku przechowywania urządzeń w trudnych warunkach (np w wysokiej wilgotności).

Świadectwa wzorcowania

Zastosowanie

Prawodłowo wypełnione okno 'Wzorcowania' umożliwia zachowanie kontroli nad aktualnością świadectw. Informacja o braku świadect generuje alarm globalny, dodatkowe informacje są wyświetlane w oknie 'Uwagi'.
Na 30 dni przed kolejnym zalecanym wzorcowaniem generowane jest ostrzeżenie widoczne w oknie 'Uwagi'.

Dodawanie świadectw

Istniejące świadectwa wzorcowań można dodawać do programu LBX za pomocą przycisku 'Dodaj'. Jeśli w górnej tabeli 'Lista czujników' zaznaczono konkretną pozycję, okno dodawania kolejnego świadectwa wzorcowania zostanie automatycznie wypełnione domyślnymi danymi.

Wyłączanie kontroli

Po zaznaczeniu opcji 'Wyłączanie sprawdzania świadectw wzorcowania' nie będą generowane żadne ostrzeżenia i alarmy dotyczące braku świadectw wzorcowania.