Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Konwertery ethernet/serial » Ethernet/serial

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konwertery ethernet/serial

Opis ogólny

Konwertery ethernet/serial umożliwiają podłączenie urządzeń wyposażonych w port szeregowy do sieci ethernet. Transmisja danych pomiędzy takim urządzeniem a programem działającym na komputerze odbywa się za pośrednictwem konwertera ethernet/serial. Na rynku istnieje sporo rodzajów tego typu konwerterów.

Sposób pracy

Typowo wraz z konwerterem producent załącza odpowiedni sterownik, który tworzy w systemie operacyjnym wirtualny port COM, za pośrednictwem którego następuje dalsza transmisja danych z konwerterem, a właściwie portem szeregowym na tym konwerterze. Taki sposób działania jest "przezroczysty" dla programu obsługującego urządzenie - widzi on tylko odpowiedni port COM, analogicznie do sytuacji gdyby urządzenie było podłączone bezpośrednio do portu szeregowego w komputerze. Program LBX potrafi działać z dowolnym portem COM o nieograniczonym numerze, dając możliwość wykorzystania takiego mechanizmu.

Możliwe jest też działanie w innym trybie: typowo większość konwerterów udostępnia specjalny tryb pracy przez bezpośrednie połączenie TCP lub UDP, bez potrzeby użycia osobnego sterownika wirtualnego portu COM. Taki sposób działania jest lepszy z punktu widzenia programu LBX - pomija dodatkowy sterownik oraz daje lepsze możliwości prezentacji stanu połączenia. Program LBX potrafi działać z każdym konwerterem udostępniającym taki tryb pracy.

Obsługiwane konwertery

Program potrafi działać z każdym konwerterem, który ma swój sterownik wirtualnego portu COM - taki konwerter dla programu w zasadzie nie istnieje jako osobne urządzenie. Jeżeli konwerter potrafi udostępnić bezpośrednią transmisję danych przez TCP lub UDP na określonym porcie, to program LBX również jest w stanie użyć takiego sposobu transmisji danych niezależnie od typu konwertera.

Najczęściej używane konwertery mają bardziej rozbudowaną obsługę w programie LBX, pozwalając na wyświetlanie informacji o konwerterze i stanie połączenia:

Patrz także: Konfiguracja sieciowa urządzeń z interfejsem Ethernet