Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-486

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konwerter rejestrator LB-486

Opis urządzenia

Konwerter LB-486 umożliwia zbieranie danych z 4 kanałów interfejsu S300 (np. termohigrometrów LB-710), a także deszczomierza.
Opis LB-486 w internecie: Opis rejestratora LB-486

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-486 w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), należy ustalić nazwy oraz zaznaczyć aktywność wejść pomiarowych.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z koncentratora prezentowane są w osobnym oknie programu, dostępnym z menu urządzenia, pozycja menu "Dane".
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

Konwerter LB-486 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości. Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcja 'Ustawienia'.
Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim pamięć rejestracji zostanie zapełniona.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Rejestrator-konwerter LB-486.