Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wyświetlacz znakowy LB-114

Opis wyświetlacza

Urządzenie to daje możliwość wyświetlania aktualnie wybranych zmiennych.

Wyświetlacz znakowy LB-114

Opis LB-114 w internecie: Wyświetlacz LB-114

Konfiguracja adresu IP urządzenia

W celu konfiguracji adresu IP wyświetlacza, należy zainstalować dołączone oprogramowanie HD2014. Po uruchomieniu programu HD2014 należy wybrać z menu Ustawienia(U)->Ustawienia komunikacji, a następnie podać hasło 168.

Konfiguracja wyświetlacza znakowego

W oknie 'Ustawienia sieciowe' należy wybrać przycisk 'Szukaj'. Po wyszukaniu urządzenia i zaznaczeniu go należy podać nowy adres IP właściwy dla danej sieci, a następnie wybrać przycisk 'Ustaw'.

Konfiguracja adresu IP wyświetlacza tekstowego

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-114 w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), w oknie urządzenia należy wybrać zmienne które będą wyświetlane na panelu.

Zmienne dla panelu znakowego LB-114