Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-706

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Termometr-higrometr LB-706

Opis rejestratora

Panel LB-706 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Współpracuje z różnymi sondami (czujnikami) pomiarowymi tworząc zestaw do pomiaru następujących wielkości:
  • wilgotność i temperatura powietrza - współpraca sondy LB-701 z panelem LB-706, LB-706G, LB-706B albo LB-706GB, tworząc termohigrometr: higrometr (wilgotnościomierz) i termometr do powietrza
  • temperatura - współpraca sondy LB-701T z panelem LB-706 LB-706G, LB-706B albo LB-706GB, tworząc termometr
  • ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie barometryczne) - opcjonalny moduł barometryczny wbudowany w panel LB-706B, LB-706GB
Opis LB-706 w internecie: Termohigrometr LB-706

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-706 w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), należy wybrać rodzaj interpretacji czasu. Dla wyboru 'czas w formacie UTC', czas urządzenia będzie traktowany jako UTC - czas wyświetlany na panelu będzie przesunięty o 1 lub 2 godziny, ale użytkownik nie będzie zmieniał czasu z zimowego na letni i na odwrót. Program LBX będzie wyświetlał prawidłowo godziny zgodnie z czasem lokalnym. Dzięki tej opcji nie powstaną braki rejestracji w okresach przestawiania czasu. Druga opcja 'czas lokalny' spowoduje, że czas wyświetlany na wyświetlaczu będzie zgodny z czasem lokalnym, ale w okresach zmiany czasu z letniego na zimowy część danych zostanie utracona.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z panelu prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu 'Dane'.
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

Panel LB-706 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcja 'Ustawienia pamięci rejestracji'. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim najstarsze zarejestrowane dane w LB-706 zostaną nadpisane bądź rejestracja zostanie zatrzymana.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Alarmy

Dla każdej mierzonej wielkości można zdefiniować zestaw parametrów alarmowych, w tym: górny i dolny próg alarmowy, czas odraczania alarmu. W tym celu należy wybrać z menu urządzenia opcję 'Sygnalizacja przekroczeń'.

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Termometr-higrometr-barometr LB-706.