Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-725

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-725

Opis urządzenia

Termohigrometr LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725 jest przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, komorach klimatycznych, itp).
Opis LB-725 w internecie: rek725.html

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Panel LB-725 zostanie dołączony do obsługi w programie LBX po zaznaczeniu w konfiguracji serwera urządzenia typu LB-725 (patrz konfiguracja).

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z LB-725 prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu "Dane".
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

LB-725 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcję 'Ustawienia pamięci rejestracji'. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim pamięć rejestracji w LB-725 zostanie zapełniona i rejestracja zostanie zatrzymana.
Dodatkowo należy odpowiednio często ręcznie kasować pamięć rejestracji - z menu urządzenia 'Kasowanie pamięci rejestracji'.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Więcej szczegółów w opisie na stronie www.