Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-705

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-705

Opis urządzenia

Termometr-higrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-705 jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, itp).
Opis LB-705 w internecie: Termohigrometr z panelem LB-705

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Dołączenie urządzenia LB-705 jest możliwe na dwa sposoby: standardowo wybierając w konfiguracji serwera urządzenie typu LB-705 lub tylko w trybie odczytu danych S300 wybierając urządzenie typu LB-705(S300) (patrz konfiguracja). W dalszej części zakłada się, że wybrano w konfiguracji serwera urządzenie typu LB-705.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z LB-705 prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu "Dane".
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

LB-705 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcja 'Ustawienia pamięci rejestracji'. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim pamięć rejestracji w LB-705 zostanie zapełniona i rejestracja zostanie zatrzymana.
Dodatkowo należy odpowiednio często ręcznie kasować pamięć rejestracji - z menu urządzenia 'Kasowanie pamięci rejestracji'.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Termometr-higrometr LB-701 z panelem LB-705.