Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-476

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Rejestrator LB-476

Opis rejestratora danych

Koncentrator LB-476 jest przeznaczony do współpracy z czujnikami LAB-EL wyposażonymi w interfejs S300, za pośrednictwem którego urządzenie dostarcza zasilanie oraz komunikuje się z czujnikami. Możliwe jest obsłużenie do 8 sensorów S300. Alternatywnie, każde z wejść może zostać wykorzystane do przyłączenia sygnału dwuwartościowego (wejście zwierne). Jedno z wejść w trybie binarnym pracuje dodatkowo jako wejście zliczające impulsy (przeznaczone do podłączenia deszczomierza).
Opis LB-476 w internecie: Opis rejestratora danych

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-476 w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), należy wybrać odpowiedni adres MODBUS (typowo 1).

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z koncentratora prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu "Dane".
W oknie z aktualnymi wartościami pomiarów Wyświetlane są także informacje o trwających alarmach.
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

Koncentrator LB-476 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcję 'Ustawienia pamięci rejestracji'. Następnie należy wybrać odpowiednie wyjście pomiarowe. Dla każdego typu wejścia wyświetlane jest inne okno konfiguracyjne. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim najstarsze zarejestrowane dane w LB-476 zostaną nadpisane bądź rejestracja zostanie zatrzymana.
Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Alarmy

Dla każdej mierzonej wielkości można zdefiniować zestaw parametrów alarmowych, w tym: górny i dolny próg alarmowy, opóźnienie zadziałania alarmu, czas odraczania alarmu. W tym celu należy wybrać z menu urządzenia opcję 'Alarmy'.

Wyjście alarmowe

Urządzenie LB-476 można dodać jako wyście alarmowe. Przy wyborze alarmu można wybrać rodzaj akcji alarmowej - włączenie brzęczyka bądź przekaźnika z możliwością odraczania. Patrz Wyjścia alarmowe

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Rejestrator danych LB-476.

Patrz także: Konfiguracja sieciowa urządzeń z interfejsem Ethernet