Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-525

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Bezprzewodowy termohigrometr LB-525

Opis urządzenia

Termohigrometr LB-525 jest bezprzewodowym miniaturowym rejestratorem wilgotności względnej i temperatury. Jest zasilany z wbudowanej długowiecznej baterii litowej lub z zewnętrznego zasilacza sieciowego.
Opis LB-525 w internecie: Bezprzewodowy termohigrometr

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-526 (interfejsu) w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), należy zaznaczyć obecność oraz sposób podłączenia urządzeń LB-525. Dla interfejsu LB-526 wbudowanego w koncentrator LB-487 jako miejsce dołączenia LB-526 należy wybrać właściwe wejście koncentratora oraz odpowiednio skonfigurować wejścia koncentratora.
Liczba urządzeń w oknie wyboru jest uzależniona od posiadanych kluczy autoryzacyjnych - dla każdego rejestratora LB-525 należy posiadać klucz autoryzacyjny.
Istnieją dwie możliwości sposobu dołączenia urządzenia. Domyślnie każdy rejestrator komunikuje się bezpośrednio z interfejsem LB-526, jednak w przypadku posiadania kilku urządzeń i słabej jakości sygnału można wybrać komunikację przez pośrednika. Tym pośrednikiem może być inny rejestrator, np. dla rejestratorów nr 7 i 9 można skonfigurować pośrednika dla nr 9. Wtedy rejestrator nr 7 będzie komunikował się bezpośrednio z interfejsem, natomiast rejestrator nr 9 będzie informacje przesyłał do nr 7, a ten do interfejsu.

Rejestrator temperatury i wilgotności - konfiguracja

Aby ustalić urządzenie poprzedzające dla rejestratora, należy dwukrotnie kliknąć na wybraną pozycję w konfiguracji.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z koncentratora prezentowane są w osobnym oknie programu, dostępnym z menu urządzenia, pozycja menu "Dane".

Rejestrator temperatury i wilgotności - dane

W oknie tym zawarte są podstawowe informacje dotyczące odczytywanych danych oraz aktywnych alarmach w rejestratorze.
Po dwukrotnym kliknięciu na wybranym wierszu otworzy się dodatkowe okno z danymi dla konkretnego rejestratora.

Rejestrator temperatury i wilgotności - dane dodatkowe

Wszystkie opcje dostępne z menu dotyczą aktualnie wybranego rejestratora lub interfejsu.
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Oszczędzanie baterii

Jeśli rejestratory nie są podłączone do zewnętrznego zasilacza, to program LBX obsługując urządzenie optymalizuje ilość zapytań w celu oszczędzania energii. Wyniki w głównym oknie zbiorczym z rejestratorami są uaktualniane zazwyczaj co 300 sekund, natomiast w oknie z dodatkowymi danymi co 60 sekund.

Rejestracja danych

Każdy rejestrator LB-525 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcja 'Ustawienia rejestracji'. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim najstarsze zarejestrowane dane zostaną nadpisane.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-525.