Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » System TRANS-LOGGER

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

System TRANS-LOGGER

Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania przebiegu warunków transportu, który mierzy i rejestruje temperaturę, otwarcie drzwi i lokalizację pojazdu.
Opis w internecie: http://www.translogger.pl/

Konfiguracja w serwerze LBX

W celu podglądu danych systemu TRANS-LOGGER po stronie programu LBX, należy dodać w konfiguracji serwera urządzenie "LAB-EL TRANS-LOGGER" (patrz konfiguracja). Miejscem dołączenia powinno być "połączenie przychodzące UDP". Należy także podać port UDP serwera LBX, na który są wysyłane dane z programu TRANS-LOGGER. Port ten jest widoczny w ustawieniach programu w telefonie lub tablecie.
Typowo wszystkie programy z sytemu android wysyłają dane na jeden port UDP, można także zadeklarować kilka portów dla różnych grup urządzeń. Wtedy będą one widziane w różnych oknach programu LBX.
Po dodaniu w konfiguracji LBX połączenia z przez port UDP oraz włączeniu rejestracji w systemie TRANS-LOGGER, w ustalonym czasie dane zostaną przesłane do serwera LBX, wyniki będą widoczne w oknie programu.

Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER

Problemy z połączeniem do serwera LBX

Typowe źródła problemów to:
  • niewłaściwa konfiguracja adresu IP serwera LBX
  • adres IP serwera nie jest adresem publicznym
  • inny port UDP w konfiguracji serwera LBX i programu TRANS-LOGGER
  • włączona zapora sieciowa po stronie serwera dla lbxdnt.exe lub lbxcwin.exe

Rejestracja danych

Zapisane dane są automatycznie przesyłane do serwera LBX. Zarejestrowane dane są dostępne w bazie danych LBX w postaci pojedynczych danych lub w zestawach.
W celu wyświetlenia zestawu danych, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym urządzeniu, a następnie wybrać z menu opcję "Zestawy danych".
Zapisane zestawy danych są także dostępne w bazie danych programu w zakładce "Zestawy".

Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER - menu

Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER - raport

Mapy

Program LBX umożliwia śledzenie na bieżąco zarejestrowanej trasy pojazdu na mapie.
Instrukcja instalacji map w programie LBX: Mapy

Mapa w programie LBX