Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » System STORE-LOGGER

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

System STORE-LOGGER

Bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania

System STORE-LOGGER jest przeznaczony do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne.
Opis w internecie: System STORE-LOGGER

Konfiguracja w serwerze LBX

W celu podglądu danych systemu STORE-LOGGER po stronie programu LBX, należy dodać w konfiguracji serwera urządzenie "LAB-EL STORE-LOGGER" (patrz konfiguracja). Miejscem dołączenia powinno być "połączenie przychodzące UDP". Należy także podać port UDP serwera LBX, na który są wysyłane dane z programu STORE-LOGGER. Port ten jest widoczny w ustawieniach programu w telefonie lub tablecie.
Po dodaniu w konfiguracji LBX połączenia z przez port UDP oraz włączeniu rejestracji w systemie STORE-LOGGER, w ustalonym czasie dane zostaną przesłane do serwera LBX, wyniki będą widoczne w oknie programu.

Bezprzewodowy system kontroli warunków magazynowania STORE-LOGGER

Problemy z połączeniem do serwera LBX

Typowe źródła problemów to:
  • niewłaściwa konfiguracja adresu IP serwera LBX
  • inny port UDP w konfiguracji serwera LBX i programu STORE-LOGGER
  • włączona zapora sieciowa po stronie serwera dla lbxdnt.exe lub lbxcwin.exe

Rejestracja danych

Zapisane dane są automatycznie przesyłane do serwera LBX. Zarejestrowane dane są dostępne w bazie danych LBX.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim najstarsze zarejestrowane dane zostaną nadpisane.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje