Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-523

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności WiFi LB-523

Opis urządzenia

Termohigrometr WiFi LB-523 jest bezprzewodowym rejestratorem wilgotności względnej i temperatury. Rejestrator wyposażony jest w interfejs WiFi i USB.
Opis LB-523 w internecie: Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności WiFi

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Rejestrator LB-523 można dołączyć do serwera LBX na dwa sposoby, jako połączenie WiFi lub bezpośrednio przez port USB (patrz konfiguracja). Podłączenie przez port USB powinno zostać wybrane na etapie pierwszej konfiguracji w celu właściwego ustawienia sieci WiFi. Docelowym sposobem komunikacji rejestratora LB-523 z serwerem LBX jest połączenie przychodzące UDP.

Konfiguracja sieci WiFi

Po skonfigurowaniu i podłączeniu rejestratora przez port USB, należy w programie LBX z menu urządzenia wybrać polecenie "Konfiguracja modułu WiFi".

Rejestrator temperatury i wilgotności - konfiguracja

W tym oknie należy właściwie ustawić dane sieci, zaleca się aby ustalić statyczny adres IP dla rejestratora.

Połączenie WiFi

Dla rejestratorów komunikujących się przez WiFi należy określić port UDP po stronie serwera LBX, na który rejestratory będą wysyłały dane. Typowo wszystkie rejestratory wysyłają dane na jeden port UDP, można także zadeklarować kilka portów dla różnych grup rejestratorów. Wtedy będą one widziane w różnych oknach programu LBX. Po dodaniu w konfiguracji LBX połączenia z rejestratorami LB-523 przez port UDP, w ustalonym w konfiguracji czasie urządzenia prześlą dane do serwera LBX, rejestratory będą widoczne w oknie programu.

Rejestrator temperatury i wilgotności WiFi - dane

Problemy z połączeniem WiFi

W przypadku braku łączności przez WiFi można skonfigurować i podłączyć rejestrator LB-523 przez port USB, a następnie wywołać z menu urządzenia polecenie "Diagnostyka".

Rejestrator temperatury i wilgotności WiFi - diagnostyka

Po wybraniu przycisku "Odśwież dane diagnostyczne" należy sprawdzić potencjalne problemy widoczne w oknie diagnostyki.
Typowe źródła problemów to:
  • niewłaściwa konfiguracja adresu IP
  • adres IP serwera niewidziany dla podsieci rejestratora
  • inny port UDP w konfiguracji serwera LBX i rejestratora LB-523
  • włączona zapora sieciowa po stronie serwera dla lbxdnt.exe lub lbxcwin.exe
Przydatnym narzędziem przy diagnozowaniu problemów z brakiem połączenia jest monitor UDP, pozwalający wykryć potencjalne problemy sieciowe: monitor UDP

Rejestracja danych

Każdy rejestrator LB-523 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcja 'Ustawienia'. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim najstarsze zarejestrowane dane zostaną nadpisane.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje