Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-524

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Bezprzewodowy rejestrator GSM LB-524

Opis urządzenia

LB-524 GSM to bateryjny rejestrator temperatury, wilgotności względnej powietrza, ciśnienia powietrza i natężenia oświetlenia. Co zaprogramowany czas rejestrator włącza moduł GSM/GPRS i inicjuje łączność z serwerem LBX, którego adres IP został wcześniej ustalony.
Opis LB-524 w internecie: Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności WiFi

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Rejestrator LB-524 można dołączyć do serwera LBX na dwa sposoby, jako połączenie przychodzące UDP lub bezpośrednio przez port USB (patrz konfiguracja). Podłączenie przez port USB powinno zostać wybrane na etapie pierwszej konfiguracji w celu właściwego ustawienia połączenia GSM (połączenia przychodzącego UDP). Docelowym sposobem komunikacji rejestratora LB-524 z serwerm LBX jest połączenie przychodzące UDP.

Konfiguracja połączenia przez port USB

Po skofigurowaniu i podłączeniu rejestratora przez port USB, należy w programie LBX z menu urządzenia wybrać polecenie "Ustawienia".

Rejestrator temperatury i wilgotności GSM - konfiguracja

W tym oknie należy ustawić wszytkie dostępne ustawienia, wpisując także stały adres i port serwera LBX dla połączenia przychodzącego UDP.

Połączenie GSM

Dla rejestratorów komunikujących się przez sieć należy określić port UDP po stronie serwera LBX, na który rejestratory będą wysyłały dane. Typowo wszystkie rejestratory wysyłają dane na jeden port UDP, można także zadeklarować kilka portów dla różnych grup rejestratorów. Wtedy będą one widziane w różnych oknach programu LBX. Po dodaniu w konfiguracji LBX połączenia z rejestratorami LB-524 przez port UDP, w ustalnym w konfiguracji czasie urządzenia prześlą dane do serwera LBX, rejestratory będą widoczne w oknie programu.

Rejestrator temperatury i wilgotności WiFi - dane

Problemy z połączeniem przychodzącym UDP

Typowe źródła problemów to:
  • niewłaściwa konfiguracja adresu IP serwera LBX
  • inny port UDP w konfiguracji serwera LBX i rejestratora LB-524
  • włączona zapora sieciowa po stronie serwera dla lbxdnt.exe lub lbxcwin.exe
  • niepoprawna konfiguracja karty SIM

Rejestracja danych

Każdy rejestrator LB-524 posiada wbudowaną pamięć rejestracji, do której mogą być zbierane mierzone wartości.
Konfiguracja rejestracji dostępna jest z menu urządzenia - opcja 'Ustawienia'. Program LBX automatycznie pobiera zapisane dane z pamięci rejestracji urządzenia, przepisując je do bazy danych.
Należy pamiętać aby program LBX był uruchamiany odpowiednio często, zanim najstarsze zarejestrowane dane zostaną nadpisane.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje