Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Memmert - suszarka

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Memmert - suszarka

Obsługa suszarki Memmert pozwala na podgląd i rejestrację bieżących pomiarów temperatury mierzonej oraz temperatury zadanej
W przypadku pojawienia się błędów, w oknie danych można przeczytać ostatni komunikat błędu. Komunikat ten jest usuwany po upływie jednej godziny.

LBX - suszarka Memmert

Konfiguracja

Urządzenia Memmert są obsługiwane w sytemach operacyjnych Microsoft Windows Vista i nowszych.
Aby dodać urządzenie do obsługi przez serwer LBX należy wybrać menu 'Serwer->Konfiguracja podstawowa'. W zakładce urządzenia należy dodać typ Memmert oraz prawidłowo określić adres TCP/IP. W kolejnym oknie kreatora należy podać nazwę użytkownika i hasło, lub pozostawić je puste jeśli nie są używane.

Konfiguracja urządzenia

Użytkownik powinien zadbać, aby urządzenie miało prawidłowo ustawiony dostęp do odczytu lub odczytu i zapisu dla zdalnego dostępu (RemoteState).

Sterowanie

Wartość zadana temperatury (TSet) może być sterowana za pomocą zmiennych modyfikowalnych. W tym celu należy zapoznać się z konfiguracją zmiennych użytkownika: zmienne użytkownika.
Powiązanie zmiennej sterującej inną zmienną konfiguruje się w oknie "Zmienne modyfikowalne" (menu 'Serwer->Konfiguracja Zaawansowana').