Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Zmienne » Zmienne użytkownika

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Zmienne użytkownika

Opis

W programie LBX istnieje możliwość zdefiniowania własnych zmiennych. Mogą to być zmienne potrzebne do sterowania innymi elementami systemu, mogą to być także funkcje - np. średnia z dwóch temperatur w hali.

Konfiguracja

W celu dodania nowej zmiennej użytkownika należy wybrać z menu 'Serwer->Konfiguracja zaawansowana->Zmienne użytkownika', a następnie nacisnąć przycisk 'Dodaj'. W oknie kreatora należy podać ostatni człon opisowy nazwy zmiennej i wybrać typ zmiennej.
Typy zmiennych:

 • zmienna użytkownika - niezwiązana z żadnym pomiarem zmienna, która może być modyfikowana np. w ekranach użytkownika
 • funkcja - funkcja której wartość jest wyliczana na podstawie wpisanego przez użytkownika wzoru, argumentami mogą być inne zmienne.

Zmienne użytkownika

W tym przykładzie zostanie opisana konfiguracja funkcji - średniej z dwóch temperatur w hali.
Po wyborze opcji 'Funkcja' należy przejść do następnego ekranu kreatora.

Funkcje użytkownika

Opis funkcji składa się z liczb, działań, predefiniowanych funkcji oraz argumentów. Opisywana średnia, która jest wynikiem wzoru:
(Rejestratory/T7 + Rejestratory/T9)/2
powinna zostać zapisana jako:
(X1+X2)/2
Dodatkowo należy przypisać argumentom X1 oraz X2 wartości zmiennych. W tym celu należy wybrać przycisk 'Dodaj', przycisk ten znajduje się pod tabelą 'Parametry funkcji'. W ogólnym przypadku do opisu argumentów można wykorzystać jeden z symboli X1, X2 ... X20.

W definicji funkcji można korzystać ze zbioru predefiniowanych funkcji:

 • RH(X1;X2) - wilgotność na podstawie temperatury termometru suchego i mokrego
 • SIN(X1) - sinus
 • COS(X1) - cosinus
 • TAN(X1) - tangens
 • SINH(X1) - sinus hiperboliczny
 • COSH(X1) - cosinus hiperboliczny
 • TANH(X1) - tangens hiperboliczny
 • EXP(X1) - funkcja wykładnicza 'eksponens'
 • LOG(X1) - logarytm naturalny
 • ABS(X1) - wartość bezwzględna
 • SQRT(X1) - pierwiastek
 • X1 & X2 - funkcja logiczna AND
 • X1 | X2 - funkcja logiczna OR
 • AND(X1;X2) - funkcja binarna AND
 • OR(X1;X2) - funkcja binarna OR
 • NOT(X1) - negacja
 • MIN(X1;X2) - dwuargumentowe minimum
 • MAX(X1;X2) - dwuargumentowe maksimum
 • GT(X1;X2) - dwuargumentowe 'Większe od'
 • GTE(X1;X2) - dwuargumentowe 'Większe lub równe od'
 • LT(X1;X2) - dwuargumentowe 'mniejsze od'
 • LTE(X1;X2) - dwuargumentowe 'mniejsze lub równe od'
 • EQ(X1;X2) - dwuargumentowe 'równe'
 • HMIN(X1;TIME) - minimum z ostatniego okresu w bazie danych, TIME - czas w minutach, np 120. Uwaga - odświeżanie wyniku co 60 sekund
 • HMAX(X1;TIME) - maksimum z ostatniego okresu w bazie danych, TIME - czas w minutach, np 120. Uwaga - odświeżanie wyniku co 60 sekund
 • HAV(X1;TIME) - średnia arytmetyczna z ostatniego okresu w bazie danych, TIME - czas w minutach, np 120. Uwaga - odświeżanie wyniku co 60 sekund

Przykłady funkcji:

 • X1+10 - wartość zmiennej X1 powiększona o 10
 • MIN(X1;X2)/2 - połowa wartości minimum z X1 i X2
 • HAV(X1;120) - średnia wartość z ostatnich 2 godzin z bazy danych
 • 2*SIN(X5) - podwojona wartość sinusa z X5
 • X1 | X2 | X3 - funkcja logiczna X1 lub X2 lub X3 przyjmująca wartości 0 lub 1
 • AND(X1;4) - funkcja binarna przyjmująca wartości 0 lub 4
 • AND(X1;4) & 1 - funkcja binarna przyjmująca wartości 0 lub 1

Po zdefiniowaniu funkcji należy przejść do kolejnego kroku kreatora.

Ustawienia zmiennych

Należy wybrać typ wartości wyjścia (zazwyczaj 'float') oraz ustalić zakres wyliczanych wartości.

W następnym kroku konfiguracji można ustalić interwał zapisu do bazy danych. Dane będą zapisywane tylko w trakcie działania serwera LBX - jeśli komputer z serwerem LBX będzie wyłączony, w tym czasie zmienne użytkownika nie będą zapisywane.