Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Zmienne » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja zmiennych

Zmienna

Zmienna w programie LBX jest obiektem zawierającym informację o nazwie (np. Hala1/RH), wartości, jednostce oraz nazwie skróconej. Do każdego pomiaru w programie LBX jest automatycznie przypisana zmienna, która niesie ze sobą jego aktualną wartość. Lista dostępnych zmiennych jest wyświetlana w panelu bocznym.

Nazwy zmiennych

Pełna nazwa zmiennej składa się standardowo z trzech członów: nazwa_serwera/nazwa_urządzenia/czujnik. W przypadku obsługi przez program LBX tylko jednego serwera człon 'nazwa_serwera/' jest obcinany przy wyświetlaniu w celu zaoszczędzenia miejsca na ekranie.
Zmienne można podzielić na trzy kategorie:
  • zmienne pochodzące z urządzeń - zmienne generowane automatycznie, zawierają aktualnie zmierzone wartości
  • zmienne alarmowe - zmienne związane z konfiguracją każdego alarmu, mają wartość 0 dla alarmu nieaktywnego lub 1 dla alarmu aktywnego. Typowa nazwa zmiennej alarmowej to nazwa_serwera/alarm/nazwa alarmu
  • zmienne użytkownika - są to zmienne zdefiniowane w programie przez użytkownika, ich wartość może być modyfikowana na ekranach użytkownika (patrz Ekrany użytkownika). Zmiennymi użytkownika są także funkcje, których argumentami są inne zmienne. Tu nazwa zmiennej wygląda następująco: nazwa_serwera/user/nazwa_opisowa_zmiennej

Konfiguracja

Przejście do konfiguracji zmiennych następuje po wybraniu z menu 'Serwer->Konfiguracja zaawansowana'.

Serwer LBX - konfiguracja zmiennych

Zakładka 'Nazwy zmiennych'

W programie LBX nazwy nadane automatycznie przez program mogą mieć przypisane nazwy skrócone. Mogą one być także nazwami opisowymi. Po nadaniu zmiennej nowej nazwy, w oknach programu LBX nazwa danej zmiennej będzie podmieniana na nazwę skróconą, np. w oknie bazy danych.

Zakładka 'Zmienne użytkownika'

Zmienne użytkownika są konfigurowane przy pomocy kreatora i zostały opisane w osobnej części pliku pomocy. Patrz Zmienne użytkownika.

Zakładka 'Zmienne modyfikowalne'

Można tu określić zmienne w urządzeniach, które będą ustawiane przez wartości innych zmiennych w programie. Obecnie istnieje taka możliwość dla zmiennych pochodzących z urządzenia LB-600.