Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-600

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-600

Opis urządzenia

Regulator LB-600 jest uniwersalnym, programowalnym regulatorem cyfrowym przeznaczonym do układów pomiarów, sterowania i regulacji różnych procesów technologicznych.
Opis LB-600 w internecie: Regulator LB-600

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-600 w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), należy wybrać odpowiednie numery rejestrów po podglądu. Należy tu wypełnić wszystkie pola, zgodnie z instrukcją urządzenia.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z regulatora prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu "Dane". Z poziomu okna z danymi można zmieniać wartości wybranych rejestrów, jeśli są one przeznaczone do zapisu.
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

Rejestracja danych pomiarowych jest realizowana tylko po stronie serwera LBX. Rejestrator LB-600 nie zapisuje danych pomiarowych.
Aby dane były zapisywane do bazy danych, należy wybrać z menu urządzenia opcję 'Ustawienia komunikacyjne', a następnie wybrać odpowiedni interwał rejestracji.
Rejestracja danych jest możliwa tylko przy włączonym serwerze LBX, ponieważ regulator LB-600 nie rejestruje historii pomiarów.

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Uniwersalny regulator LB-600.