Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-375

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LB-375 - interfejs S300/USB

Przeznaczenie

Interfejs LB-375 występuje w postaci małego modułu, zapewniającego możliwość podłączenia dowolnego urządzenia z interfejsem S300 do komputera PC za pomocą złącza USB.

Interfejs zapewnia następującą funkcjonalność:

  • transmisja danych z urządzenia S300 do PC
  • opcjonalne wyjście kalibracyjne do urządzenia S300
  • izolacja galwaniczna pomiędzy linią S300 a USB
  • zasilanie urządzenia S300 z portu USB - nie jest wymagany dodatkowy zasilacz
  • sygnalizacja diodami LED stanu włączenia interfejsu i transmisji danych

Driver USB

Rozwiązywanie problemów z instalacją sterowników: ręczna instalacja sterowników

Interfejs LB-375 podobnie jak każde inne urządzenie USB wymaga zainstalowania w systemie Windows dedykowanego driver'a komunikacyjnego. Po pierwszym podłączeniu interfejsu do złącza USB system zgłosi wykrycie nowego urządzenia USB. W tym momencie należy nie zezwolić na automatyczne wyszukanie sterownika, tylko wskazać odpowiedni dla LB-375 sterownik znajdujący się na dysku komputera, płycie CD-ROM, itp.

Instalacja driver'a jest dwuetapowa - w pierwszym etapie instalowany jest właściwy sterownik urządzenia USB, po zainstalowaniu którego system Windows zgłosi odnalezienie kolejnego urządzenia - tym razem jest to sterownik wirtualnego portu szeregowego (COM), pozwalający traktować interfejs LB-375 jako port szeregowy.

Driver wirtualnego portu szeregowego

Instalacja driver'a wirtualnego portu szeregowego jest opcjonalna: jeżeli interfejs LB-375 ma służyć do współpracy wyłącznie z programem lbx, to jego instalacja nie jest niezbędna i można z niej zrezygnować (program lbx potrafi samodzielnie obsługiwać interfejs LB-375). Jeżeli jednak interfejs LB-375 miałby być używany z innymi programami niedostosowanymi do komunikacji z urządzeniami USB a jedynie z portem szeregowym, to driver portu szeregowego jest niezbędny aby zapewnić prawidłowe działanie LB-375 z takimi programami. Po zainstalowaniu driver'a portu szeregowego w systemie zostanie zarejestrowany dodatkowy port szeregowy COM o numerze wybranym przez system Windows. W przypadku instalacji większej ilości interfejsów LB-375, dla każdej osobnej sztuki instalowana jest osobna kopia driver'a tworząca osobny port COM.

Konfiguracja w programie lbx

Program LBX potrafi współpracować z interfejsem LB-375 na dwa sposoby: bezpośrednio jako z urządzeniem USB, lub przez wirtualny port COM. Zalecana jest pierwsza metoda, nie wymagająca instalacji driver'a wirtualnego portu COM, a jedynie samego driver'a USB dla LB-375.

Bezpośrednia współpraca LBX z LB-375

W konfiguracji serwera należy dodać dwa urządzenia:

  • LB-375, podając jako punkt przyłączenia interfejs USB; opcjonalnie można podać numer seryjny interfejsu, co pozwala na współpracę z większą ilością interfejsów LB-375 w sposób deterministyczny (patrz opis dalej); jeżeli podłączony będzie tylko jeden interfejs LB-375 to można zrezygnować z podawania numeru seryjnego,
  • urządzenie S300 (konkretny typ urządzenia należy dobrać odpowiednio do typu faktycznie podłączonego urządzenia), podając jako punkt przyłączenia "urządzenie z serwera", wybierając wcześniej zadeklarowany interfejs LB-375 i wybierając wejście S300.

Taka konfiguracja jest zalecana ze względu na jawną obecność interfejsu LB-375 w konfiguracji serwera, co pozwala na lepszą diagnostykę - sygnalizowana jest obecność urządzenia i poprawność jego działania, dodatkowo w jawny sposób można powiązać dane urządzenie w programie LBX z fizycznym interfejsem, na podstawie numeru seryjnego.

Współpraca LBX z LB-375 przez wirtualny port COM

W przypadku takiej konfiguracji nie należy w konfiguracji serwera deklarować interfejsu LB-375, a jedynie odpowiednie urządzenie S300, podając jako punkt przyłączenia odpowiedni port szeregowy. Program LBX nie jest świadomy obecności interfejsu LB-375 w takiej konfiguracji.

Współpraca z większą ilością podłączonych interfejsów LB-375

Program LBX potrafi współpracować z dowolną ilością jednocześnie podłączonych interfejsów LB-375. W takim przypadku kluczową sprawą staje się deterministyczne określenie który interfejs odpowiada któremu urządzeniu zadeklarowanemu w programie lbx.

W przypadku jawnego deklarowania urządzenia LB-375 w konfiguracji serwera można podać numer seryjny interfejsu, co spowoduje wybranie przez program odpowiedniego interfejsu do współpracy. W przypadku rezygnacji z podania numerów seryjnych, program LBX powiąże urządzenia zadeklarowane w serwerze z fizycznymi interfejsami LB-375 w nieokreślonej kolejności (dodatkowo ta kolejność może się zmieniać), co zdecydowanie nie powinno być stosowane w praktyce. Metoda bez podania numeru seryjnego jest bezpieczna do stosowania tylko przy jednym interfejsie LB-375.

W przypadku wykorzystania interfejsu wirtualnego portu COM w momencie instalacji driver'a tworzony jest odpowiedni port COM - tutaj należy sprawdzić doświadczalnie który port przynależy do którego interfejsu, można to przypisanie ewentualnie zmienić w panelu sterowania, ale ze względu na pewną niejawność tego procesu nie jest to metoda zalecana.

Konfiguracja mieszana

Ze względu na sposób działania drivera do LB-375, nie jest możliwa mieszana konfiguracja sposobu podłączenia w przypadku występowania większej ilości podłączonych jednocześnie interfejsów LB-375. Wszystkie muszą być skonfigurowane jako bezpośrednie połączenie przez USB w programie lbx, albo wszystkie muszą być skonfigurowane jako wirtualny port COM.

Więcej szczegółów w opisie na stronie www: Konwerter USB.