Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Campbell Scientific SR50A

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Dalmierz ultradźwiękowy Campbell Scientific SR50A

Montaż

Dalmierz musi być zamontowany w odległości nie mniejszej niż 500mm nad mierzoną powierzchnią. Jeżeli mierzona odległość jest zmienna (np. pomiar grubości pokrywy śnieżnej), to należy zadbać o to, aby w skrajnym przypadku maksymalnej grubości śniegu minimalna odległość nie spadła poniżej 500mm od dalmierza, gdyż w przeciwnym wypadku pomiar nie będzie prawidłowy. Dalmierz wysyła pomiarową wiązkę ultradźwiękową w postaci stożka o kącie 30° - w tej przestrzeni nie może być żadnych przeszkód czy też obiektów zakłócających na drodze od dalmierza do powierzchni mierzonej. W typowym przypadku pomiaru grubości pokrywy śnieżnej, dalmierz należy zamontować do pomiaru pionowo w dół.

Podłączenie

Dalmierz należy podłączyć przez port RS-232 lub RS-485, zależnie od konfiguracji samego dalmierza. Do podłączenia można wykorzystać dedykowany port w komputerze, przejściówkę USB lub port w urządzeniu pośredniczącym (np. LB-487).

Konfiguracja dalmierza

Przed podłączeniem dalmierza do PC i uruchomieniem lbx, należy dalmierz odpowiednio skonfigurować. W tym celu należy podłączyć dalmierz bezpośrednio do PC lub przez urządzenie pośredniczące udostępniające wirtualny port COM. Następnie uruchomić dowolny program emulatora terminala (np. Hyperterminal z Windows), nawiązać połączenie z danym portem na którym podłączony jest dalmierz, ustawić parametry transmisji na 9600/8/N/1 i wpisać SETUP <Enter>. Dalmierz wyświetli menu konfiguracyjne, za pomocą którego należy doprowadzić do następującej konfiguracji:

B - BAUD RATE.....................9600 BAUD
A - ADDRESS For RS-232/RS-485.....33 (*)
M - Serial Operation Mode.........MEASURE ON POLL
D - Distance to Target or Depth...DISTANCE TO TARGET OUTPUT
G - Distance to Ground............+0.000
I - Measurement Interval Units....SECONDS
V - Measurement Interval Value....60
U - Output Unit...................MILLIMETERS
Q - Quality Output................ON
T - Temperature Output............ON
S - Self Diagnostic Output........ON
  

* ADDRESSS - adres należy ustawić stosownie do sposobu podłączenia. Jeżeli dalmierz jest podłączony prez RS-232, to adres może być dowolny, sugerowane jest pozostawić wartość domyślną 33. Jeżeli dalmierze jest podłączony przez RS-485, to każdy podłączony dalmierz musi mieć swój unikalny adres. Jeżeli jest podłączony tylko jeden dalmierz, to adres może pozostać z wartością domyślną 33. Jeżeli dalmierzy jest więcej na wspólnym porcie RS-485, to można im nadać przykładowo kolejne adresy: 01, 02, 03 ...

Konfiguracja w lbx

Skonfigurowanie dalmierza w programie LBX polega na dodaniu go jako osobnego urządzenia w serwerze i określeniu jego adresu, zera i okresu pomiaru.

Adres

Adres należy ustawić na zgodny z adresem skonfigurowanym w samym dalmierzu. Domyślny adres to 33.

Okres pomiaru

Parametr ten określa jak często dalmierz dokonuje pomiaru i tym samym jak często ten pomiar jest aktualizowany w programie lbx. Parametr jest zależny od potrzeb i charakteru mierzonego parametru - w przypadku parametrów wolnozmiennych, proponowany okres pomiaru to 60 sekund.

Zero

Jeżeli dalmierz ma mierzyć odległość, wartość 'zero' należy pozostawić ustawioną na 0. Jeżeli dalmierz ma mierzyć grubość śniegu, to należy tu wpisać wysokość zamontowania dalmierza. Metoda ustalenia tej wysokości opisana jest poniżej.

Zerowanie dalmierza do pomiaru grubości

Zapewnić pustą przestrzeń pomiędzy dalmierzem a poziomiem odniesienia (np. poziom podłoża przy pomiarze grubości pokrywy śnieżnej) - czyli jeśli śnieg jest obecny, należy go do zerowania usunąć. Początkowo parametr 'zero' w konfiguracji dalmierza w programie lbx należy ustawić na zero. Następnie należy poczekać na dokonanie pomiaru i w następnym ruchu odczytany poziom zera należy podstawić jako wartość parametru 'zero' w konfiguracji. Po zatwierdzeniu konfiguracji następny pomiar powinien dać już odczyt równy 0. Poprawność działania można sprawdzić podkładając pod dalmierz jakiś obiekt testowy (np. pudło), poczekać na aktualizację odczytu danych i sprawdzić czy odczytany wynik jest prawidłowy.