Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » MODBUS

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

MODBUS

Opis urządzenia

Do programu LBX można dołączyć dowolne urządzenie obsługujące standard MODBUS. Sposób podłączenie może być bezpośredni lub wykorzystując jeden z konwerterów dostępnych do wyboru w programe LBX (np. konwerter ethernet/rs485 MOXA DE-311).

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Zobacz także: konfiguracja urządzeń
Po otworzeniu konfiguracji urządzeń w serwerze należy wybrać przycisk "Dodaj"

Konfiguracja rejestrów modbus

Dodawanie rejestrów modbus

Należy odpowiednio podać:

 • Typ urządzenia: MODBUS
 • Nazwa opisowa: dowolna nazwa - będzie wyświetlana w programie
 • Miejsce dołączenia: port RS232, sieć TCP/IP lub urządzenie z serwera (np konwerter RS485)
W następnym kroku zostanie wyświetlony ekran konfiguracji rejestrów modbus:

Modbus - konfiguracja rejestrów

Należy ustawić adres urządzenia w sieci modbus, a następnie dodać wszystkie rejestry które będą obsługiwane przez program. Po wybraniu przycisku "Dodaj" otworzy się kolejne okno:

Modbus - dodawanie rejestru

 • Rejestr: numer rejestru modbus
 • Typ: 8, 16, 32 bity ze znakiem lub bez znaku (tylko nieujemne)
 • Jednostka: opcjonalne pole używane przy prezentacji danych
 • Nazwa: krótki opis rejestru, po tej nazwie rejestr będzie identyfikowany w programie LBX
 • Opis: opcjonalna nazwa opisowa rejestru
 • Grupa: opcjonalna nazwa grupy, służy do sortowania danych przy wyświetlaniu
 • Skalowanie wartości: jeśli istnieje potrzeba przeliczenia wartości fizycznych z urządzenia, to należy podać współczynniki A i B lub użyć przycisku "Oblicz" do ich uzyskania. Np jeśli pomiar w urządzeniu to 235, a faktyczny to 23,5 - należy użyć A = 0,1 B = 0
 • Wartość 'tylko do odczytu': należy zaznaczyć, czy rejestr jest tylko do odczytu
 • Ograniczenie zakresu wartości przy zapisie do urządzenia: można podać zakres wartości możliwych do zmiany z programu LBX

Jeśli wszystki rejestry zostały ustawione, należy przejść dalej. W przypadku wyboru portu RS232 zostanie wyświetlone okno konfiguracji portu:

Modbus - konfiguracja portu

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z regulatora prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu "Dane". Z poziomu okna z danymi można zmieniać wartości wybranych rejestrów, jeśli są one przeznaczone do zapisu. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć na wybranym rejestrze.
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Program LBX - modbus

Rejestracja danych

Rejestracja danych pomiarowych jest realizowana tylko po stronie serwera LBX.
Aby dane były zapisywane do bazy danych, należy wybrać z menu urządzenia opcję 'Ustawienia rejestracji', a następnie wybrać odpowiedni interwał rejestracji, oraz zaznaczyć rejestry.
Rejestracja danych jest możliwa tylko przy włączonym serwerze LBX.

Modbus - rejestracja danych