Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Kamera ICA102

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Kamera Planet ICA102

Założenia i uwarunkowania techniczne

Kamera ta podłączana jest do systemu przez ethernet. Transmisja danych (obrazu) z kamery odbywa się w postaci kompresowanego strumienia MPEG4, w związku z czym ze względu na sporą ilością przesyłanych danych przyjęte zostało następujące założenie: program klienta odczytuje dane bezpośrednio z kamery bez pośrednictwa serwera (dotyczy to oczywiście trybu pracy klient-serwer programu, gdy serwer jest osobny, natomiast w przypadku programu działającego samodzielnie nie ma to znaczenia). Bezpośredni odczyt danych z kamery narzuca jedno ograniczenie: musi być możliwość nawiązania bezpośredniej komunikacji za pomocą protokołu TCP pomiędzy programem klienckim a kamerą, zapewniające na dodatek odpowiednią przepustowość. Nie wystarcza możliwość nawiązania połączenia pomiędzy klientem i serwerem LBX oraz serwerem LBX i kamerą, musi być jeszcze połączenie od klienta do kamery. Kamera musi mieć adres routowalny od strony klienta, klient nawiązuje tu połączenie. To wraz z dużą ilością przesyłanych danych w typowym przypadku ogranicza zastosowanie tej kamery do sieci lokalnej. Jeżeli serwer jest dostępny w sieci publicznej a kamera jest podłączona lokalnym łączem do serwera i niedostępna publicznie, to transmisja danych z kamery do klienta może nie być możliwa.

Instalacja

Użycie tej kamery w programie LBX wymaga zainstalowania dodatkowych opcjonalnych składników - na etapie instalacji programu jako jedna z opcji instalacyjnych dostępna jest "kamera Planet ICA102", którą należy wybrać.

Konfiguracja

Konfiguracja wymaga odpowiednich ustawień w kamerze i serwerze. W kamerze należy ustawić odpowiednie parametry sieciowe - przede wszystkim adres i maskę IP właściwe dla danej sieci. Oprócz tego jest dostępny cały zestaw ustawień co do formy prezentacji obrazu - wielkość, jakość, dodatkowe elementy jak czas czy opis tekstowy. Do celu zmiany wszystkich tych ustawień należy posłużyć się konfiguracyjnym programem narzędziowym dostarczonym razem z kamerą. Jeżeli kamera ma ustawiony adres IP, to można też zmieniać ustawienia łącząc się z kamerą przez przeglądarkę www podając po prostu adres kamery.
W programie należy zadeklarować odpowiednie urządzenie w serwerze, podając jako miejsce dołączenia sieć TCP/IP i podając adres DNS lub IP kamery. Z tego adresu korzysta również później program kliencki do nawiązania połączenia w celu transmisji obrazu, tak więc ten adres musi być dostępny nie tylko dla serwera, ale i też klienta (w przypadku programu działającego samodzielnie nie ma tego rozdziału).

Podgląd

Program LBX ma możliwość wyświetlenia dwóch różnych okienek dla kamery: jedno okienko z informacjami o kamerze (pokazujące też czy jest połączenie z kamerą), drugie okienko służy do ciągłego podglądu obrazu z kamery. Obydwa okienka dostępne są z menu kamery w programie. Nie ma żadnych dodatkowych ustawień dostępnych z poziomu programu - wszystkie zmiany dostępnych opcji dla kamery należy dokonać bezpośrednio w kamerze - albo za pomocą programu narzędziowego, albo za pomocą przeglądarki www.