Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-851

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-851

Opis urządzenia

Urządzenie LB-851 jest modułem przekaźnikowym składającym się z 8 wyjść.

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-851 w konfiguracji serwera (patrz konfiguracja), należy wybrać aktywność wyjść przekaźnikowych oraz podać ich nazwy.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z modułu prezentowane są w osobnym oknie programu. Dostęp do odczytów bieżących jest możliwy z menu urządzenia, pozycja menu "Dane". W oknie tym wyświetlane są aktualne stany wyjść.
Dodatkowo przy każdym wyjściu znajdują się przyciski 'Włącz' i 'Wyłącz', które sterują wybranym wyjściem.
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestracja danych

Rejestracja danych pomiarowych jest realizowana tylko po stronie serwera LBX. Moduł LB-851 nie zapisuje danych pomiarowych.
Aby dane były zapisywane do bazy danych, należy wybrać z menu urządzenia opcję 'Ustawienia rejestracji', a następnie wybrać odpowiedni interwał rejestracji.
Rejestracja danych jest możliwa tylko przy włączonym serwerze LBX, ponieważ urządzenie LB-851 nie rejestruje historii pomiarów.

Wyjście alarmowe

Urządzenie LB-851 można ustawić dodatkowo jako wyście alarmowe. Przy konfiguracji wyjścia alarmowego można wybrać który przekaźnik będzie uaktywniany. Patrz Wyjścia alrmowe